– Eiendomsskatten i Oslo er ikke ulovlig

Huseiernes Landsforbund har hele tiden ment at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig fordi den rammer altfor få. De saksøkte kommunen, men fikk ikke medhold av tingretten.

villabebyggelse

Tingretten har talt: Eiendomsskatten i Oslo er lovlig.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Huseiernes Landsforbund førte saken for 3 500 boligeiere som er direkte part i saken. Organisasjonen mente at alle som har betalt eiendomsskatt i Oslo måtte få tilbake pengene sine.

Men de tapte på alle punkter i tingretten, og må betale kommunens sakskostnader på over 471.000 kroner.

– Huseiernes Landsforbund har besluttet at de ikke vil anke dommen og gå videre som grupperepresentant. Det er flere andre av skattyterne som ønsker at saken går videre, men det vil jo ta litt tid å vurdere dommen og se om noen vil være ny grupperepresentant, sier Bettina Banoun, advokaten til Huseiernes Landsforbund, til NRK.

Bettina Banoun i Huseiernes Landsforbund

ADVOKAT: Bettina Banoun representerer Huseiernes Landsforbund.

Foto: Nina Didriksen / NRK

På punkt etter punkt konkluderer Oslo tingrett med at argumentasjon og anførsler ikke holder mål.

Oslo kommune kan med loven i hånd innføre den eiendomsskatten kommunen ønsker, med det omstridte bunnfradraget på 4 millioner kroner, uansett om saksøkerne mener det er aldri så diskriminerende, ifølge tingretten.

I 2016 tok Oslo kommune inn 266 millioner kroner i eiendomsskatt. I 2017 er det krevd inn 510 millioner kroner.

– De blå bydelene er rammet

I Oslo betaler ingen med boligverdi under 5 millioner eiendomsskatt. Sagt på en annen måte: Boligverdien som er registrert hos Skatteetaten ganges med 0,8, og bunnfradraget på fire millioner kroner trekkes fra dette tallet.

Bettina Banoun sier at ingen andre kommuner har så høyt bunnfradrag som Oslo.

– Skedsmos bunnfradrag, som er nest høyest, er kun 1,8 millioner. De rødgrønne har valgt en modell som tjener sine velgere. Alle de blå bydelene er rammet og dette blir en indirekte diskriminering, sier Bounan.

– Svakheter i loven

Oslo tingrett har ikke klart å finne grunnlag verken i lovverket, forarbeidene eller i rettspraksis for å gi saksøkerne medhold i kravet mot Oslo kommune.

Riktignok mener tingrettsdommer Finn Eilertsen at Huseiernes Landsforbunds argumentasjon «må sies å ha en del for seg» og at eiendomsskatten slår «uheldig» ut, siden bare rundt 20 prosent av boligene omfattes.

– De eventuelle svakheter ved eiendomsskattelovens bunnfradrag som er påpekt i denne saken, er det lovgiver som må vurdere, skriver han.

– Jeg mener at søksmålet har hatt gode grunner for seg, og jeg ville tro at Høyesterett ville kunne hatt et annet syn enn det tingretten har hatt. Det er en sak som naturlig hører hjemme i høyesterett, så får vi se om det er noen andre som vil bringe dette videre, sier Bettina Banoun, som representerer Huseiernes Landsforbund

Oslo kommune: – Det er et politisk spørsmål

Trine Riiber er assisterende kommuneadvokat og førte saken for Oslo kommune. Hun argumenterte for at eiendomsskatten i Oslo er lovlig fordi det dreier seg om politikk.

– Dette har vært grundig utredet av kommunen. Kommunens syn er en utpreget politisk beslutning og ikke noe domstolene kan sette seg ut over, sier Trine Riiber.