E6 er åpnet etter tømmerbilvelt

En tømmertransport veltet på E6 ved Svinesundsparken mandag morgen. Veien er nå ryddet og åpnet igjen.

Tømmerbilvelt på E6

Tømmeret lå spredd over hele veibanen i sydgående retning mot Sverige.

Foto: Johnny Larsen

Det lå tømmer strødd i veibanen i sydgående retning ved Svinesundsparken rett nord for riksgrensa, etter at en tømmertransport veltet på motorveien mandag morgen.

– Traileren til en tømmerbilen har veltet i akselerasjonsfeltet i sydgående løp, og har spredd lasten utover to felt sydgående, og ett felt nordgående ved Svinesundsparken, opplyste operasjonsleder Paul Horne i Østfold-politiet til Sarpsborg Arbeiderblad i 09.30-tiden.

Klokken 12.30 opplyste politiet av veien var ryddet og åpnet for fri ferdsel.

E6 var helt sperret i sydgående retning etter uhellet. I tillegg ble et felt i nordgående sperret.

– En personbil er påført skade i tillegg til tømmertransporten som har veltet. Ingen personskader, opplyser politiet.

En tømmertransport har veltet på E6 ved Svinesundsparken. Veien er stengt i sydgående retning.

Video: Johnny Larsen.