Dramatiske kutt i psykiatrien

Bydel Sagene kutter kraftig i tilbudet til psykisk syke neste år, stikk i strid med byrådets retningslinje om å skjerme psykiatri og rusomsorgen.

Cato Brekke og Ingunn larsen

Sykepleier Ingunn Larsen stiller ofte opp for psykisk syke Cato Brekke når han trenger det.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

Når halvparten av stillingene fjernes vil det gå ut over over 130 psykisk syke personer i bydelen.

Det kan føre til at de som i dag bor i egen bolig og får hjelp hjemme, kan bli sendt på institusjon eller ikke få et tilbud i det hele tatt.

Fornøyd bruker

Cato Brekke og psykiatrisk sykepleier Ingunn Larsen kjenner hverandre godt. De møtes en gang i uken, og Ingunn forstår raskt hvordan Cato har det.

Cato får noen ganger panikkangst og psykoser, og trenger hjelp til å takle det.

– Det er helt grusomt, nesten en ubeskrivelig følelse. Du tror det er en fysisk sykdom som hjerteinfarkt, og du tror du skal død. Det knyter seg i brystet, du blir stiv og handlingslammet, forteller han.

Nå kan Cato ringe til oppfølgingstjenesten når han får et anfall, men det kan det snart bli slutt på.

– De kjenner meg fra før og det er lett for meg å ringe dem når jeg får anfall. Det er trist for meg hvis det forsvinner, sier Cato til NRK.

– Flere vil isolere seg

Bydel Sagene kutter halvparten av stillingene i oppfølgingstjenesten for psykisk syke. Det vil ramme rundt 130 av brukerne i bydelen.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i bydelen Eva Andrea Kralik frykter konsekvensene.

– Veldig mange vil bli gående uten tilbud eller blir satt på venteliste på ubestemt tid. I tillegg er jeg redd mange vil isolere seg og flere vil oppleve en sykdomsforverring, sier Kralik.

Alle bydeler i Oslo må kutte i sine budsjetter neste år, men byrådet har bedt dem om å skjerme psykiatri og rusomsorg.

Fare for andre

Bydelsdirektør i Sagene Knut Egger, ser likevel ikke på dette som et kutt. Han mener stillingskuttene må ses i sammenheng med det totale tilbudet til psykisk syke, og kaller det en effektivisering.

Knut Egger, bydelsdirektør Sagene

Knut Egger i bydel Sagene kaller kuttene en effektivisering.

Foto: Bydel Sagene

– Vi vil forsøke å opprettholde det tilbudet som den enkelte bruker har, uansett om man bor hjemme hos seg selv eller i en av boligene vi disponerer.

Han understreker likevel at han har forståelse for de ansatte og brukernes bekymring.

Det beroliger ikke Cato Brekke. Han vil bo hjemme, og han vil ha det bra.

– Da kan jeg ikke bo i min egen bolig mer, jeg frykter jeg må bo på institusjon eller kommunal bolig. I tillegg er jeg redd for at jeg kan bli en fare for meg selv og for andre. Jeg kan bli veldig aggressiv, og har hatt selvmordstanker, avslutter han.

Budsjettet i bydel Sagene skal endelig vedtas av politikerne 16. desember.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.