Dømt til 15 års forvaring for seksuelle overgrep mot barn

En Fredrikstad-mann er dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år for seksuelle overgrep, blant annet mot sin egen stedatter. Mannen anker dommen.

Forberedelser rettssal 6

Bistandsadvokat Tone Monclair og aktor, konstituert statsadvokat Leif Morten Eide under hovedforhandlingen i Fredrikstad tingrett.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Jeg har akkurat snakket med min klient og han kommer til å anke dommen. Han mener dommen er uriktig og at han ikke har begått de handlingene han er domfelt for, sier mannens forsvarer Jørgen Mowinckel til NRK.

Overgrepene mot stedatteren skal blant annet ha skjedd hjemme hos mannen i Fredrikstad, i en leilighet i Buskerud og på et feriested på Tenerife.

Stedatteren var under skolealder da dette skal ha startet.

Han sto også tiltalt for seksuelle overgrep mot to andre barn, og har tre tidligere dommer på seg for overgrep mot barn. I tillegg er han tidligere dømt for voldskriminalitet, veitrafikklovbrudd og forsikringsbedrageri.

Saken gikk for lukkede dører i Fredrikstad tingrett i april og mai. Det ble avhørt 36 vitner i saken.

– Dommen er grundig og god

Mannen erkjente seg ikke skyldig på tiltalepunktene som gikk på sedelighetsforbrytelser, men erkjente straffskyld for trygdebedrageri.

Dommen på 15 års forvaring er i tråd med påstanden konstituert statsadvokat Leif Morten Eide la ned i tingretten.

I tillegg til forvaringsdommen er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning på til sammen 575.000 til de tre fornærmede i saken.

– Jeg synes dommen er grundig og god, og vi er fornøyd med domsslutningen, sier Tone Monclair til NRK. Hun er bistandsadvokaten til stedatteren.

– Tungt å ikke bli hørt

Jørgen Mowinckel

Advokat Jørgen Mowinckel forsvarer mannen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Når det gjelder overgrepene mot stedatteren legges det i dommen vekt på at det er snakk om en lang rekke, flere titalls, overgrep begått av en omsorgsperson over en periode på tre år, fra fornærmede var fire år gammel.

Den tiltaltes forsvarer, Jørgen Mowinckel, ba i tingretten om frifinnelse på alle tiltaleposter knyttet til anklager om overgrep.

– Min klient føler at det er tungt å ikke bli hørt, men det var vi forberedt på. Han ønsker å anke, så får vi ta dette ved neste korsvei. Han ønsker å få saken prøvet på nytt, sier han.