Hopp til innhold

Dokumentene holdes hemmelig

Forsvarerne i Munch-saken nektes innsyn i hvordan Skrik og Madonna kom til rette. Det ble avgjort i Høyesterett i dag.

Advokatene Sverre Næss (til venstre) og Morten Furuholmen
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Dermed blir kjennelsen fra lagmannsretten stående.

Kjæremålsutvalget i Høyesterett mener personer som har vært involvert i operasjonen med å skaffe maleriene Skrik og Madonna tilbake, kan komme i alvorlig fare hvis informasjonen i de hemmelige dokumentene kommer ut.

To ganger til Høyesterett

Lagmannsretten ga politiet gjennomslag for kravet om å nekte forsvarerne innsyn i dokumentene rundt tilbakeføringen av Munch-maleriene Skrik og Madonna, da saken var oppe 15. februar. Den avgjørelsen anket forsvarerne.

Under forrige runde gikk saken helt til Høyesterett. Den gang argumenterte politiet med at opplysningene ikke var relevante for saken.

Forsvarerne fikk medhold både i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett om at de skulle få innsyn i dokumentene.

Politiet bestemte da å holde tilbake dokumentene på et annet rettsgrunnlag, nemlig at innsyn kunne sette liv og helse til politiets informanter i fare.

Forsvarerne fikk nok en gang medhold for sine argumenter om innsyn da saken kom for tingretten, men Borgarting lagmannsrett ga for to uker siden politiet medhold i at dokumentene kunne hemmeligholdes.

Det godtok ikke forsvarerne, som anket saken til Høyesterett.

Men nå blir lagmannsrettens kjennelse stående, og dokumentene forblir hemmelige.

Ankesaken startet forrige uke

Ankesaken mot de fem som er tiltalt for å stå bak ranet av maleriene startet i lagmannsretten for en uke siden, til tross for at Høyesterett fortsatt ikke hadde avgjort om forsvarerene skulle få se de hemmelige dokumentene.

Skrik og Madonna
Foto: Munch-museet, Munch-museet / Richard Jeffries / handout / Scanpix

Da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett, begjærte de tiltaltes forsvarere rettssaken utsatt fordi innsyns-saken da ikke var avgjort i Høyesteretts kjæremålsutvalg.

De ønsket også en utsettelse fordi de mente politiet har holdt tilbake en rekke dokumenter i saken, noe som har gjort det forberedende arbeidet vanskelig.

Men lagmannsretten tok ikke begjæringen om utsettelse til følge.

Dermed startet saken som planlagt for en uke siden, tirsdag 20. februar, og fortsetter nå som normalt.

Det er satt av seks uker til ankesaken.