Hopp til innhold

Hotellarving frykter jernbaneutsettelse

Dina Laeskogen satser hele fremtiden sin på familiens hotell på Sundvollen i Hole. Nå er hun redd for at alle fremtidsplanene kan gå i vasken dersom Ringeriksbanen ikke blir bygd.

Dina Laeskogen

Dina Laeskogen ønsker å ta over foreldrenes hotell, men bare dersom Ringeriksbanen blir en realitet.

Foto: Privat

– Klart jeg er litt engstelig, og det er et stort ansvar, men jeg kjenner at det er riktige veien å gå for meg, forteller Dina Laeskogen.

19-åringen har fått hotelltilværelsen inn med morsmelka. Til høsten følger hun i sin fars fotspor, og tar fatt på studiene innen reiseliv, hotelldrift og restaurant ved den amerikanske prestisjeskolen Cornell i New York.

– Jeg har på tull sagt at vi bor litt uti gokk her på Sundvollen, men mamma og pappa har jo bevist at det er fullt mulig å drive hotell her, sier Dina Laeskogen.

Avhengig av at Ringeriksbanen kommer

Dina Laeskogen på kjøkkenet

Dina Laeskogen har arbeidet i flere år på foreldrenes hotell. Nå vil hun overta driften.

Foto: PRIVAT

– Med den tøffe konkurransen vi opplever spesielt fra hotellene rundt Oslo, trenger vi at Ringeriksbanen blir bygd. Det har vi blitt lovet i over 100 år, sier den unge hotellarvingen.

Torsdag ble det kjent at byggingen av Ringeriksbanen igjen kan bli utsatt. Stor usikkerhet knyttet til kostnader gjør at regjeringen anbefales å prosjektere både Ringeriksbanen og ny E16 på nytt. For familiehotellet er det dårlig nytt.

– Ringeriksbanen vil gi oss mange positive ringvirkninger som familiehotellet vårt trenger. Den vil skape vekst i regionen og sentralisere oss i forhold til Oslo-regionen. Det er der de fleste hotellgjestene våre kommer fra, sier Dina Laeskogen.

Etter ti måneder med koronapandemi i Norge valgte hotellet å stenge dørene rett før jul.

– Det er så ufattelig trist. Her skulle det vært full fart med masse gjester. Nå står alt helt tomt, og vi vet ikke når vi kan åpne igjen, forteller Cecilie Laeskogen. Hun er daglig leder og mamma til Dina.

– Sundvollen trenger å bli et nytt knutepunkt, slik det var i gamle dager da hotellet var en travel skysstasjon. Jeg kan ikke forstå at det ikke skal være samfunnsøkonomisk riktig å realisere dette prosjektet. Vi lever med små marginer og trenger all den drahjelpen vi kan få. Jeg er overbevist om at Ringeriksbanen vil gi oss den hjelpen vi trenger, sier hotellsjefen.

Usikker miljøgevinst

Eivind Tveter, Møreforsking

Eivind Tveter i Møreforskning har levert en ny rapport om Ringeriksbanen.

Foto: Privat

– Det er ikke gitt at et jernbaneprosjekt er et godt miljøtiltak. Det sier forskningsleder ved transportøkonomi ved Møreforskning, Eivind Tveter. Det er han som står bak den nye rapporten.

Han mener også det er usikkerhet rundt kostnadsestimatet på 30 milliarder kroner.

– Det er en fare for at den opprinnelige utredningen har gått ut på dato. Kostnadsestimatene har økt betydelig siden beslutningen ble gjort, sier Tveter.

Vil satse

Usikre tider har gjort at foreldrene har frarådet datteren å gå inn i en bransje som er knalltøff og vanskelig. De har bedt henne se på andre muligheter. Men etter å ha jobbet på familiehotellet i noen år, er Dina sikker i sin sak.

– Dette hotellet er en viktig del av identiteten min. Jeg har brukt mye tid der, og det føles veldig naturlig å jobbe med dette i fremtiden også. Jeg vet alt er veldig uforutsigbart akkurat nå, men alt er mulig, og den muligheten har jeg lyst til å bruke, avslutter Dina Laeskogen.

Dina Laeskogen

Dina skal ta fatt på hotellstudier i USA til høsten.

Foto: PRIVAT