Den nye Svinesundbrua er full av rust

Brua mellom Norge og Sverige er bare tretten år gammel, men allerede svært rustangrepet. Nå skal den pusses opp for 50 millioner kroner.

Den nye Svinesundsbrua

Nye Svinesund bru ble åpnet for trafikk i juni 2005, hundre år etter unionsoppløsningen med Sverige. Det er det tyske selskapet Bilfinger Berger som var hovedentreprenør. Nå florerer det av rust langs hele kjørebanen.

Foto: Håkon Aurlien / Statens Vegvesen

– Meget skjemmende!

Slik reagerer faglig leder Pål Biørnstad i Lund+Slaatto Arkitekter når NRK viser bilder av all rusten på den relativt nye motorveibrua over Svinesund. Det er Lund+Slaatto som har tegnet brua.

Brua ble innviet ved 100-årsjubileet for oppløsningen av unionen mellom Norge og Sverige, i juni 2005. Kongelige var til stede fra begge sider av grensen.

Rustangrep Svinesundsbrua

Slik ser det ut langs veibanen på den relativt nye Svinesundbrua mellom Norge og Sverige. Den tyske entreprenøren har betalt erstatning for bruk av feil type maling.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

13 år senere er brua et trist syn. Metallet som omgir kjørebanene er kraftig angrepet av rust.

Pål Biørnstad i Lund+Slåtto arkitektfirma

Pål Biørnstad er faglig leder hos Lund+Slaatto Arkitekter, som tegnet den nye Svinesundbrua. Han er oppgitt over at den ser så stygg ut etter tretten år.

Foto: Lund+Slåtto

– Dette ser veldig dårlig ut. Det er påfallende at Svinesundsbroen, som ligger i et temmelig rolig og «beskyttet» østlandsklima, skal få denne typen overflate-korrosjon i så ung alder, sier Biørnstad.

Dårlig utført arbeid

Det er det svenske Trafikverket som har ansvaret for vedlikehold av den ikoniske grensebrua. Adriano Maglica er nasjonal samordner for store broer i Trafikverket.

– Årsaken til at det skjer er først og fremst utførelsen av jobben. Rengjøringen av stålet før maling har ikke skjedd etter gjeldende krav og forskrifter. Videre er det en del utbedringsmaling etter sveising som ikke er godt nok utført, sier han.

Sveriges og Norges konge hilser på den nye Svinesundbrua i juni 2005.

Sveriges kong Carl Gustav og Norges Kong Harald hilser under den offisielle åpningen av nye Svinesundbrua 10. juni 2005. Da var det hundre år siden de to landene opphevet unionen seg imellom, og første gang en motorvei ble åpnet på tvers av grensen.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

Brua ble bygget av den tyske entreprenøren Bilfinger Berger, som nå er kjøpt opp av selskapet Implenia. De har i ettertid betalt en erstatning på sju millioner svenske kroner som følge av malingsfadesen.

NRK har bedt om en kommentar fra Implenia om arbeidet som ble utført, men foreløpig ikke fått svar.

Allerede i 2003 advarte Norsk Arbeidsmandsforbund mot tidspresset for å få den nye Svinesundbrua ferdig til 7. juni 2005.

Betong og stålkasser

Svinesundbrua er bygget med en stor bærende bue i betong, mens selve veibanen er konstruert som stålkasser som er hengt opp i vaiere fra betongbuen.

Pål Biørnstad hos Lund+Slaatto Arkitekter sier at metoden med bruk av stål er vanlig.

Rusten brer seg på Svinesundbrua

Slik ser det ut langs hele bruas lengde. Nå planlegges det en oppussing og nymaling for å få brua til å se bedre ut og stanse rustdannelsen.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Broer med kjørebaner utført som stålkasser er en mye brukt løsning for å gjøre broene så lett som mulig. En rekke henge- og skråstagsbruer på Vestlandet har tilsvarende stålkasse-tverrsnitt, og disse er jo utsatt for en betydelig hardere klima-påkjenning, i form av sterk vind, nedbør og sjøsprøyt, sier han.

Oppussing for 50 millioner

I disse dager forberedes en langvarig oppussing av grensebrua. Oscar Lindblad er ansvarlig for prosjektet i Trafikverket.

– Arbeidene er beregnet å starte i 2019 og kan vare i opptil fire år. De vil pågå om sommeren, og innebærer rustbehandling og maling av brua, noe betongarbeider og all belysning på brua skal skiftes ut, ifølge Lindblad.

Han understreker at skadene normalt ikke skulle vært så omfattende etter tretten år. Nå påløper en kostnad på femti millioner kroner over fire år.

Vil bremse trafikken

Oppussingen vil få konsekvenser for trafikken, selv om det ikke er planer om å stenge brua for trafikk mens arbeidene pågår.

– Vi kommer ikke til å stenge brua helt noen gang. Den vil alltid være åpen, selv om kapasiteten kommer til å være redusert, med senket hastighet og smalere bredde på kjørefeltene, sier Lindblad.

Den nye Svinesundbrua har en gjennomsnittlig trafikkmengde på rundt 15.000 kjøretøy i døgnet, av disse er omtrent 2.500 tunge kjøretøy.