Deichman sprekker med 380 millioner

Prisen på nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika har nesten passert tre milliarder kroner. Byrådet varsler en kostnadssprekk på 380 millioner kroner og ytterligere forsinkelser.

Deichman sett fra havnebassenget mellom Havnelageret og Operaen

Nye hoved-Deichman sett mot øst. Operaen til høyre og Barcode i bakgrunnen til venstre.

Foto: Lund Hagem og Atelier Oslo

– Det er aldri hyggelig å legge fram et anslag om en høyere kostnadsramme for bystyret, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

– Men det er i hvert fall en trøst at kostnadssprekken på det nye hovedbiblioteket ikke er så stor som den ble anslått å være før sommeren, legger Bjercke til.

Da kom sjokkrapporten fra Holte Consulting som viste at biblioteket kunne bli over en halv milliard kroner dyrere enn vedtatt øvre grense på 2,6 milliarder kroner.

Holte Consulting mente også at det ikke var realistisk å ha biblioteket ferdig før i midten av 2019. Selskapet anbefalte Oslo kommune evaluere alle sider ved prosjektet.

Bedre enn «worst case»

Nå har det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg evaluert seg ferdig med bistand fra konsulentselskapet Concreto.

De mener at biblioteket vil koste 2 974 millioner kroner. Ferdigstillelse er utsatt til desember 2019.

Deichman redegjørelse

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) redegjorde for bibliotektrøbbelet i bystyrets finanskomité og kultur- og utdanningskomité onsdag. Her sammen med direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.

Foto: Olav Juven / NRK

Opprinnelig skulle biblioteket stå ferdig i september 2016, men problemer med anbudsprosessen og store vannlekkasjer i byggegropa har ført til stadige utsettelser.

– Det er et stort og komplisert byggeprosjekt på en komplisert tomt. Det har også vært avdekket utfordringer knyttet til ledelse av prosjektet, kontraktsstrategi og andre forhold, sier Hallstein Bjercke.

Hvor sikre er dere på at det siste tallet er det endelige?

– Det er alltid risiko i store byggeprosjekter, men nå er vi sikere enn noen gang. Det har vært kvalitetssikret eksternt to ganger, vi fikk Holte Consultings rapport før sommeren, og nå har Kultur- og idrettsbygg gjennomgått alle kalkyler og alle faktorer som kan påvirke kostnadsbilde og fremdrift, sier Bjercke.

Arbeidet stilt i bero

Nettopp fremdriften er i øyeblikket lik null, i hvert fall i byggegropa i Bjørvika.

Der har grunnarbeidene stoppet opp etter at Oslo kommune mandag hevet kontrakten med hovedentreprenøren Atlant Entreprenør A/S.

Deichman-tomta

I sommer var det hektisk aktivitet i byggegropa i Bjørvika. Nå har grunnarbeidene stoppet opp inntil ny hovedentreprenør er på plass.

Foto: Olav Juven / NRK

Målet er å komme i gang igjen i begynnelsen av desember med ny hovedentreprenør på plass.

I sin redegjørelse for bystyrets organer onsdag fortalte Bjercke at risikoen ved å heve kontrakten var innarbeidet i de nye anslagene for pris og framdrift. Han vil ikke kommentere om det også er tatt høyde for et eventuelt erstatningskrav fra Atlant.

Nytt byråd arver problemene

Rina Mariann Hansen

Byrådet har ikke hatt kontroll på bibliotekprosjektet, konstaterer Rina Mariann Hansen (Ap).

Foto: Sturlason

– Kalkylene byrådet har lagt fram for bystyret i denne saken har åpenbart ikke vært kvalitetssikret godt nok, konstaterer nestleder i finanskomitéen, Rina Mariann Hansen (Ap).

Arver dere en udetonert kostnadsbombe når dere sannsynligvis kommer i byråd?

– Vi arver i hvert fall et prosjekt det sittende byrådet ikke har hatt kontroll på. Det er å håpe at kvalitetssikringen av det nye Munchmuseet holder høyere kvalitet, sier Rina Mariann Hansen.