Bysykler er i færre ulykker enn andre sykler

Bysykler er mindre utsatt for ulykker enn personlige sykler, ifølge en amerikansk rapport. Tall fra Helsedirektoratet viser at veldig få av sykkelskadene i Oslo skjer med bysykkel.

Bysykler foran Østbanehallen, Oslo

TRYGGERE: Ifølge en amerikansk rapport er det tryggere å bruke bysykler enn sin egen sykkel.

Foto: Edin Babic / NRK

En forskningsrapport fra Mineta Transportation Institute ved San José State University i California, USA, viser at bysykler er utsatt for færre kollisjoner og skader enn personlige sykler. I rapporten har de analysert statistikk fra storbyene Washington, D.C., San Francisco og Minneapolis.

Generalsekretær Rune Gjøs i Syklistenes Landsforening

Sykkeldirektør i Oslo kommune, Rune Gjøs er ikke overrasket over resultatet.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Hadde den undersøkelsen vært gjort her i Oslo, så ville jeg trodd at den hadde vist eksakt det samme, sier Rune Gjøs, sykkeldirektør i Oslo kommune.

Rapporten har sett på flere storbyer i USA og flere mener det kan trekkes paralleller til hovedstaden.

– Det er en helt annen type sykling, det er en type nyttesykling. En type hverdagssykling, som har mange færre ulykker, tror sykkeldirektøren.

Få skader med bysykkel

Johan Christian Høgåsen-Hallesby

Johan Christian Høgåsen-Hallesby, markedssjef i Urban Infrastructure.

Foto: Privat

Også markedssjef Johan Christian Høgåsen-Hallesby i Urban Infrastructure Partner, selskapet som driver bysykkelordningen i Oslo, tror funnene er overførbare til Norge.

– Nesten alle sykkelskadene som kommer inn på Oslos legevakt er «trikot»-syklister, sier Høgåsen-Hallesby.

I 2014 fant Helsedirektoratet at bare 2,6% av alle sykkelskader ved legevakta i Oslo skjedde på bysykler. Ved legevakten ble alle som kom inn med sykkelskader det året bedt om å skrive hva slags sykkel de brukte. Av 2184 skadde var det 2098 som fylte ut skjemaet. Kun 55 av disse brukte bysykler.

Høgåsen-Hallesby mener den lave skadeandelen blant annet skyldes lavere fart blant bysykkelbrukere, at den gjennomsnittlige bysykkelturen er kort og at man sitter mer oppreist og får bedre oversikt på bysykler.

– Ofte tar også bilister mer hensyn til bysykler enn til den jevne trikotpendleren, mener markedssjefen.

Mener statistikken er usikker

Torkel Bjørnskau

Torkel Bjørnskau, Transportøkonomisk institutt

Foto: Rushda Syed / NRK

Ifølge Torkel Bjørnskau, forskningsleder for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk institutt, er det likevel ikke grunnlag for å si at bysykler er tryggere. Han forklarer at det skyldes at man ikke vet sikkert hvor stor andel av sykkeltrafikken som er bysykler.

– Dersom bysykler står for 1% av syklingen, men 2,6% av skadene, da er de overrepresentert i ulykker, forklarer Bjørnskau.