Byrådet vil ha 30 km/t i hele Oslo

Med 30 km/t som standard fartsgrense skal det bli tryggere å være fotgjenger i Oslo. Om alle kommunale gater og veier skal bli 30-sone, er det for tidlig å si noe om.

30-sone Torshovgata

30-SONE: I boliggater er det generelt 30-sone i dag, som her i Torshovgata. Dette er imidlertid et avvik fra normalen, som sier 50 km/t i tettbygd strøk.

Foto: Olav Juven / NRK

– Med lavere fart blir det tryggere for fotgjengerne, for barn som går til skolen og for andre myke trafikanter, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Bymiljøetaten jobber med en egen gå-strategi for Oslo. Et av tiltakene Berg har bedt om, er å innføre 30 km/t som standard fartsgrense over hele byen.

Oslo kommunes byutvikling har gjennom mange år foregått på bilens premisser. Dette byrådet har siden 2015 på bred front jobbet med å snu denne utviklingen, og prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende.

Notat om gåstrategi til bystyret fra Lan Marie Berg.

I dag er normalfartsgrensen i tettbygd strøk i Norge 50 km/t. At 50 er normalen betyr at lavere fartsgrenser må skiltes.

Vil gjøre 30 km/t til normalen

Byrådet vil snu på flisa slik at 30 km/t blir normalen og at eventuelle avvik fra dette må skiltes særskilt. Unntaket er riksveiene, som kommunen ikke har myndighet over.

Ifølge Bymiljøetaten kan man generelt si at boliggater i Oslo har 30-sone, mens kommunen har innført 40-sone på flere samleveier og hovedveier, spesielt der det er tilrettelagt for sykkel.

40-sone Bentsebrugata

40-SONE: Oslo kommune har senket fartsgrensen fra 50 til 40 km/t i mange samleveier, som her i Bentsebrugata.

Foto: Olav Juven / NRK

Lavere fart for de myke trafikantene

Det er byråden som har myndighet til på vedta fartsgrenser på kommunal vei, men Lan Marie Berg kan ikke si om forslaget betyr alle kommunale veier og gater skal få 30-sone.

Lan Marie Berg på Rådhusplassen med buss

SENK FARTEN: Med 30 km/t som standard fartsgrense blir det tryggere for skolebarn og andre fotgjengere i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det betyr at det er det som blir standarden. I dag er det 50 km/t med mindre det står noe annet. Hvis vi får 30 km/t, vil den generelle farten i byen være lavere.

– Byrådet har allerede senket farten i byen på over hundre strekninger. Dette forslaget er både for å forenkle og for å senke den generelle fartsgrensen og gjøre det tryggere for fotgjengere.

Så det vil bli flere 30-soner?

– Ja, helt klart. Det er jo noe av det som er poenget.

Men ser du for deg 30 km/t for eksempel på Ring 2?

– Nå må vi vente på utredningen for å finne ut akkurat hva som er naturlig de ulike stedene. Det viktigste er at det er trygt der det er mange fotgjengere, og at det er hensiktsmessig ellers i byen.

Høyre vil ha 30-sone innenfor Ring 2

Også Høyre er utålmodige på fotgjengernes vegne og har fremmet sitt eget forslag om å lage en gå-strategi.

Her vil de blant annet ha fortgang i arbeidet byrådet har satt i gang med egne hjertesoner, eller bilfrie områder, rundt skolene.

Men Høyre synes 30 km/t fartsgrense over hele Oslo er å gå for langt. Partiet foreslår heller 30-sone innenfor Ring 2, bortsett fra på hovedveier som Trondheimsveien og Uelands gate.

Eirik Lae Solberg

RING 2: Eirik Lae Solberg og Høyre vil ha 30 km/t som standard innenfor Kirkevei-ringen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

– Med 30 som hovedfartsgrense i hele byen risikerer du fort at det blir kø og forsinkelser som skaper problemer.

– Jeg synes byrådet og kommunen bør gjøre det lettere å gå og komme seg rundt fremfor å skape helt unødvendige konflikter og problemer for mange av innbyggerne i Oslo, sier gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Laster kart, vennligst vent...

IKKE RIKSVEI: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg har ikke myndighet til å bestemme fartsgrenser på riksveier, som er de grønne veiene på kartet.