Byrådet ønsker fortsatt «Lambda»

Byrådet vil rydde vekk Tøyen og Tullinløkka som alternativ for nytt Munchmuseum og ber bystyret bli med på det.

Arkitektens originalutkast til nytt Munchmuseum, sett fra operaen.

Lambda ble vedtatt i bystyret i Oslo i augst 2009. Siden det har mye skjedd.

Foto: HAV Eiendom

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke, kulturbyråd.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix
Libe Rieber-Mohn

Libe Rieber-Mohn, Arbeiderpartiets gruppeleder.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix
Marianne Borgen

Marianne Borgen, SVs gruppeleder.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Torsdag formiddag la byrådet i Oslo frem sin innstilling om nytt Munchmuseum. Bystyret ba Byrådet for et år siden utrede Tøyen og Tullinløkka som alternativer til «Lambda» i Bjørvika. Innstillingen var ventet å komme før jul og opposisjonen i bystyret har etterlyst den flere ganger.

– Konklusjonen er veldig klar. All kunnskap vi har fått gjennom dette året tilsier at vi kan ikke anbefale bystyret å sette i gang store prosesser og bruke mange millioner på å utarbeide nye konsepter for Tøyen og Tullinløkka, sier Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring.

Byrådet mener et Munchmuseum på Tøyen eller Tullinløkka er et langt dårligere alternativ enn «Lambda»:

  • Ville fått færre besøkende
  • Ville tatt lengre tid å bygge
  • Har flere mulige skjær i sjøen før vedtak

Selv om byrådet i innstillingen argumenterer sterkt for «Lambda», kommer det ikke med en konkret anbefaling om dette, men overlater altså spørsmålet om hvor et Munchmuseum skal ligge til bystyret.

– Betyr dette at dere anbefaler å gå videre med «Lambda» selv om bystyret har avvist dette tidligere?

– Det vi først og fremst ber bystyret om nå, er å være enige med oss i at vi ikke går videre i prosessen med å utvikle Tøyen eller Tullinløkka. Da er vi ett steg videre, da har vi to alternativer mindre å forholde oss til, sier Hallstein Bjercke.

Ber staten om penger i morgen

Neste skritt vil være å søke staten om medfinansiering.

– Det vil vi gjøre i morgen. Deretter vil vi gå i dialog med staten om ny organisasjonsform, stiftelse, et nærmere samarbeide med staten om forvaltning av Munch i fremtiden, sier Hallstein Bjercke.

Byrådet mener det er rimelig at staten bidrar med støtte til store kulturbygg også i Oslo.

– Det er også viktig fordi Oslo er i en vanskelig økonomisk situasjon. Oslo vokser i befolkningstall og vi har store investeringer på andre områder foran oss.

Hvis de kommunale utgiftene til nytt Munchmuseum blir mindre, vil det være lettere å få med Frp på et vedtak. Frp har et absolutt tak på hvor mye penger de vil bruke på nytt Munchmuseum og nytt bibliotek.

Les hele byrådssaken om Munchmuseet

Vil likevel vurdere stiftelse


Byrådet skriver i innstillingen at de vil vurdere alternative organisasjonsformer for et nytt Munch-museum. Dette betyr at de åpner for senere å kunne opprette en stiftelse der kommunen, staten og eventuelt også private aktører er med, slik Frp foreslo i januar.

På en slik måte kan avgjørelsen om Munch-museets fremtid delvis avgjøres i et annet foran enn bystyret, der situasjon har vært fastlåst i lang tid.

– Oslo bystyre må til syvende og sist uansett avgjøre lokalisering. Om de får et råd fra noen på veien, kan det sikkert være nyttig, men en reguleringssak og finansiering må uansett vedtas i Oslo bystyre, sier Bjercke.

– Noen må snu, vi får se hvem det blir

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Libe Rieber-Mohn liker ikke at byrådet ikke kommer med alternativer. Hun mener byrådet burde sett med nye øyne på Tøyenforslaget.

– Byrådet kommer nok en gang med «Lambda» til tross for at bystyret allerede har forkastet «Lambda», sier Rieber-Mohn.

SVs gruppeleder, Marianne Borgen, mener bystyrets gruppeledere må sette seg ned sammen og bli enige om noe.

– Vi må sette oss sammen med de andre for å finne et flertall. Noen må snu, vi får se hvem det blir, sier Marianne Borgen.

Dette har skjedd:

Frp-Høyre-byrådet vedtok sammen å bygge Lambda i Bjørvika. Fremskrittspartiet skiftet mening like før valget i 2011 og ville heller ha et nytt Munchmuseum i Nasjonalgalleriet.

Etter valget i 2011 krevde Høyre at Frp skulle støtte utbyggingen av Lambda i Bjørvika hvis de skulle sitte i byråd sammen. Frp ville ikke det, og Høyre dannet mindretallsbyråd med Venstre og KrF.

Frp ville utrede Nasjonalgalleriet som alternativ. Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne ville utrede Tøyen. Dette ble gjort og de to alternativene viste seg å ikke bli billigere eller bedre enn Lambda.

Miljøpartiet de Grønne skiftet mening august 2012 og gikk likevel inn for Lambda. Da manglet en bystyrestemme for Lambda. Byrådet arbeidet i høst for å snu en representant til.

Lambda lobby

DRØMMEN: Inngangspartiet til Munch-museet i Lambda-versjon.

Foto: Herreros