Blir ikke sprengnings-stopp

Kystverket må vurdere miljørisikoen ved å sprenge bort grunner i Oslofjorden på nytt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus ber likevel ikke om en fullstendig stans i sprengningsarbeidet.

Sprengning Oslofjorden

SPRENGER GRUNNER: Kystverket sprenger grunner i Oslofjorden for å gjøre sjøveien tryggere for store skip. Men arbeidet kan forgifte livet i fjorden viser en rapport.

Foto: NRK

Are Hedén

Miljøvernsjef hos Fylkesmannen, Are Hedén ber Kystverket vurdere miljørisikoen ved å sprenge bort grunner i Oslofjorden på nytt

Foto: Fylkesmannen

Til sammen skal kystverket sprenge ved 24 grunner i Oslofjorden for å gi plass til cruise- og tankskip. Fylkesmannen lar Kystverket få fortsette med sprengningsarbeidene ved grunn nummer 18, men før de kan starte å sprenge ved de seks andre plassene krever Fylkesmannen i Oslo og Akershus en fullstendig miljørisikovurdering.

– Sprengingen ved den grunnen de holder på med nå får de fortsette med. Når det gjelder de nye grunnene som de skal begynne med om fire uker så må det på plass en miljørisikovurdering for de grunnene, sier miljøvernsjef hos Fylkesmannen, Are Hedén.

Les også: Sprengningene kan bli stoppet

Fikk ikke rapport

De nye kravene kommer etter at fylkesmannen har gjennomgått en rapport utarbeidet av Norconsult som var klar før sprengningsarbeidet startet i oktober, men som de aldri fikk fordi Kystverket ikke sendte den.

Les også: Kan sprenge Oslofjorden full av gift

Rapporten viser at bunnfallet i indre deler av Oslofjorden, spesielt mellom Nesoddtangen og Oslo havn, er svært forurenset med flere miljøgifter som blant annet bly, kvikksølv og kadmium.

Arbeidet med skipsleden inn til Oslo har pågått siden oktober 2015. Likevel velger Fylkesmannen å ikke stanse arbeidet ved grunn nummer 18 der kystverket holder på nå.

– Det er ikke noen forskjell mellom den siste rapporten vi fikk og den vi hadde når vi ga tilatelse om sprengning ved grunn nummer 18. Ved de neste grunnene ser vi at det er avvik, og det gjør at vi må skjerpe kravene i den opprinnelige tillatelsen vi ga. I løpet av tirsdagen vil vi presisere ytterligere krav, sier Hedén.

Tar kritikken til etterretning

Frøydis Rørtveit Stensvik

Avdelingsleder i Kystverket Frøydis Rørtveit Stensvik sier de tar avvikene som Fylkesmannen har funnet til etterretning.

Foto: Kystverket

Kystverket sier de tar avvikene som Fylkesmannen har funnet til etterretning. De utarbeider nå nye sikkerhetsvurderinger og beklager at rapporten ikke ble sendt til Fylkesmannen.

Det var et avvik fra vår side, det burde vi ha gjort. Den ble lagt ut på våre hjemmesider omtrent på samme tidspunkt slik at den var tilgjengelig hele tiden, sier avdelingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik i Kystverket.

Kystverket har også bedt entreprenøren som driver med sprengningsarbeidene i Oslofjorden om å lage en avviksrapport.

Nesodden vil ha sprengnings-stopp

Ordføreren på Nesodden Nina Sandberg.

Ordføreren på Nesodden Nina Sandberg krever at arbeidene stanses.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Etter at det i helgen ble klart at Fylkesmannen ikke fikk overlevert rapporten før arbeidet ble satt i gang har Nesodden kommune bedt om at sprengningsarbeidene i fjorden stanses med umiddelbar virkning.

– Jeg mener at dette er såpass alvorlig at man må stanse sprengingen med en gang inntil man har fått vurdert miljøkonsekvensene på fullstendig grunnlag. Vi har lagt til grunn at vi har hatt et fullstendig grunnlag og nå viser det seg at vi ikke har hatt det, sier ordfører i Nesodden kommune Nina Sandberg.