Ble påsatt håndjern, banket opp og ranet

Halden tingrett har dømt to menn og en kvinne til fengsel, etter at en mann ble utsatt for grov vold, ran og frihetsberøvelse i byen for to år siden.

Kiwi Brødløs

En blodig mann kom inn i denne forretningen med hendene lenket.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saken ble rullet opp da en blodig mann kom inn i en forretning på Brødløs i Halden med hendene lenket i desember 2013. Etter det ble til sammen tre menn og to kvinner tiltalt.

Det hele begynte med at fornærmede i saken hadde kjøpt en bil av en av de tre mennene. Denne bilen hadde han kollidert med.

Filmet mishandlingen

De tre mennene og en av kvinnene hadde vært sammen med mannen i en leilighet, da «bilsaken» kom opp. Etter et toalettbesøk ble fornærmede overfalt av to av mennene, som er henholdsvis 33 og 27 år gamle. Mannen ble sparket og slått. Han ble påsatt håndjern og fikk høre at de skulle ødelegge ansiktet hans og klippe av ham fingrene.

En del av mishandlingen ble filmet av den 45 år gamle kvinnen, som var til stede. Dette opptaket ble spilt av under rettssaken i Halden tingrett.

I håndjern over natten

To av mennene og kvinnen forlot leiligheten. De etterlot fornærmede, som fortsatt var lenket, og mannen som bodde i leiligheten. Morgenen etter kom de tre tilbake sammen med en annen kvinne. På nytt ble mannen utsatt for vold. Han ble også tvunget til å skrive under en salgsmelding på en annen bil, og han ble fratatt de pengene han hadde i lommeboken.

Samtlige dro ut, og formålet var at fornærmede skulle tvinges til å ta ut penger. De dro til banken ved Brødløs, men det viste seg at bankbygningen var revet. Derfor dro de til Kiwibutikken på den andre siden av veien, der fornærmede skulle gå inn, og ta ut penger. Da han kom inn i butikken med hendene i håndjern, ropte han om hjelp. Dermed stakk de to mennene som fulgte ham.

Dømt for grov mishandling

Halden tingrett oppfatter 33-åringen som hovedmannen i saken. Han fikk en dom på fengsel i åtte år i 2013 for lignende forhold.

33-åringen er, sammen med den 45 år gamle kvinnen og den 28 år gamle mannen dømt for voldsbruk, frihetsberøvelse og trusler. 33-åringen er dømt til fengsel i tre år og ni måneder. 28-åringen er dømt til fengsel i halvannet år. Kvinnen er dømt til fengsel i åtte måneder.

Den andre kvinnen er dømt for medvirkning til frihetsberøvelse, og har fått en betinget dom på fengsel i 45 dager. Femtemann, er dømt til å betale en bot på 2.000 kroner for brudd på legemiddelloven. Han ble frifunnet for anklagene om voldsbruk og frihetsberøvelse.