Hopp til innhold

Billettsniker frikjent etter basketak med kontrollør

Lagmannsretten frikjenner en mann som snek på T-banen fordi billettkontrollørene brukte for mye makt da de pågrep ham. Minst seks kontrollører holdt 32-åringen i bakken, og én av kontrollørene satte seg på brystkassa hans.

T-banen i Oslo

32-åringen ble i september 2012 stoppet av billettkontrollører da han forsøkte å passere sperreporten på Stortinget stasjon, uten gyldig billett.

Foto: Jonas Sundquist / NRK

Nå håper mannens advokat på tydeligere retningslinjer for kontrollører.

– Min klient er veldig lettet for å bli trodd. Nå fikk vi endelig en dom i Borgarting lagmannsrett hvor han ble frikjent, sier 32-åringens advokat, Heidi Juritzen.

32-åringen ble i mai 2013 dømt til 21 dagers fengsel i Oslo tingrett for å ha utøvd vold mot offentlig tjenestemann. I tillegg ble han dømt til å betale sakskostnader på 5000 kroner.

Heidi Juritzen

Advokat Heidi Juritzen håper på tydeligere retningslinjer for kontrollører etter denne dommen.

Foto: Advokatfirmaet Storrvik

Han anket dommen til Borgarting lagmannsrett, som ga mannen medhold.

Ifølge lagmannsretten var det et uforholdsmessig inngrep at så mange kontrollører brukte betydelig fysisk makt for å holde mannen tilbake.

Satte seg på brystkassa

32-åringen ble i september 2012 stoppet av billettkontrollører da han forsøkte å passere sperreporten på Stortinget stasjon, uten gyldig billett.

– Min klient opplevde at den behandlingen han fikk fra T-banekontrollørene var så nedverdigende at han gikk. Det er selvfølgelig ikke greit, men det som absolutt ikke er greit, er det som skjedde etterpå, sier advokat Heidi Juritzen.

Det oppstod deretter basketak, og 32-åringen ble holdt tilbake av fire mannlige kontrollører. Han ble deretter lagt ned i bakken og holdt av minst seks kontrollører i armer og bein. Én av kontrollørene satte seg på brystkassa hans. Etter noen minutter kom politiet.

32-åringen har i sin forklaring benektet at han slo kontrolløren. Han kunne imidlertid ikke utelukke at han kan ha kommet borti kontrolløren i basketaket da han forøkte å komme seg løs.

Vil ha tydeligere retningslinjer

I motsetning til tingretten, slo lagmannsretten fast at 32-åringen skal frifinnes. Ifølge lagmannsretten gikk billettkontrollørene lengre enn det de har myndighet til å gjøre.

– Denne tilbakeholdsretten som kontrollører har myndighet til å utøve, med støtte i Jernbaneloven, er veldig snever, sier advokat Heidi Juritzen.

Det står ikke i loven hvor langt kontrollører kan gå, det må de selv vurdere.

– Jeg antar at kontrollørene ikke kan gjøre annet enn å stille seg foran og holde forsiktig igjen. Det viktigste er at politiet blir tilkalt så fort som mulig. Det er de som har rettigheter til å gå hardere til verks, ikke billettkontrollører.

Advokat Heidi Juritzen håper dommen vil gi grunnlag for tydeligere retningslinjer for kontrollører.

– Dette er en viktig dom på grunn av det lagmannsretten sier om tilbakeholdelsesretten. Det virker ikke som det har vært særlig mange retningslinjer for kontrollører. Det håper jeg vil bli endret nå.

Vil se nærmere på saken

Cato Asperud

– Sporveien skal nå vurdere om dommen gir grunnlag for tydeligere retningslinjer for kontrollører, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien

Foto: Hans Olav Næss

– I forrige rettsrunde var dommerne av en helt annen oppfatning, men vi respekterer det slik det er nå, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Han fremhever at vold mellom billettkontrollører og passasjerer er et sjeldent problem.

– Det er aldri noen kontrollører som slår først, men føler kontrolløren seg truet, kan det være gunstig at flere kontrollører kommer til for å holde igjen en person.

I situasjoner der personer ikke ønsker å la seg kontrollere eller oppgi personalia, har kontrollører lov til å holde igjen en person til politiet kommer.

– Det kan for eksempel være å stå og prate med personen eller stenge av en utgang.

Cato Asperud forteller at Sporveien nå skal se på om dommen gir grunnlag for tydeligere retningslinjer for kontrollører.

– Vi har kanskje ment at det var tilstrekkelig med retningslinjer for hvordan billettkontroller skal utføres, men det er helt naturlig for oss å se nærmere på dette nå.

Stortinget T-banestasjon

Flere kontrollører holdt mannen nede da han gikk fra Stortinget T-banestasjon uten å ha betalt for billett. Nå er mannen frikjent i lagmannsretten.

Foto: Jonas Sundquist / NRK