Best overlevelse ved Bærum sykehus

Bærum sykehus er ett av fire sykehus i landet som har klart best overlevelsesstatistikk for hjerteinfarkt og hjerneslag, skriver Budstikka. Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som står for statistikken.