Berging av vogntog

I Nore og Uvdal er Statens vegvesen ute på berging av et vogntog. Ett felt er stengt på det som tidligere het fylkesvei 120 mellom Tunhovd og Bruvoll. Personbiler kan passere.