Barneransdommene i Oslo blir anket

Påtalemyndigheten ønsker strengere straff for to av dem som ble dømt i den store barneranssaken i Oslo i februar. Derfor blir saken anket til lagmannsretten.