Barnehuset i Oslo slår alarm

Barn med utenlandske foreldre er mer utsatt for vold enn andre barn. – Noen av barna blir utsatt for torturlignende metoder, sier daglig leder ved Barnehuset. Kripos er også bekymret. 7 av 10 avhør gjelder barn som ikke er etnisk norske.