Hopp til innhold

Avviser å ha gitt søppelmonopol

Geir Aarbu, som inntil i fjor høst var enhetsleder for teknisk drift i Halden, avviser at han har delt ut søppel-monopol på kommunal fyllplass.

Rokke kommunale avfallsanlegg, Halden

GRANSKING PÅGÅR. Miljø-Ressurs Norge skulle få fakturere Rokke avfallsanlegg for inntil en halv million i konsulenthonorar. Så langt er det ingenting som tyder på at det er gitt politisk godkjenning for inngåelsen av intensjonsavtalen med Miljø-Ressurs Norge.

Foto: Rainer Prang / NRK

Som enhetsleder i Halden kommune hadde Aarbu ansvaret for Rokke avfallsanlegg, der det nå pågår gransking av mulig ulovlige anskaffelser og ulovlig subsidiering.

Aarbu, som gikk ut i permisjon i fjor høst etter å ha blitt ordfører i Aremark, avviser blankt overfor Kommunal Rapport at han har bidratt til å etablere et "søppel-monopol" for Sarpsborg-firmaet Miljø-Ressurs Norge (MRN) på Rokke fyllplass.

- Det som skrives i media om at ett firma har hatt monopol på levering av avfall, er bare tull. Jeg mener rådmannen burde stoppet dette.

Alle firmaer har blitt behandlet akkurat som alle andre. Ingen har hatt noen særstilling. Slik var det i min tid, og ut fra de jeg har snakket med om saken, så har heller ingen hatt noen særstilling etterpå, sier Aarbu.

Les også:

Geir Aarbu

AVVISER SPEKULASJONER OM SØPPEL-MONOPOL. - Ingen har hatt noen særstilling. Slik var det i min tid, og ut fra de jeg har snakket med om saken, så har heller ingen hatt noen særstilling etterpå, sier Geir Aarbu til Kommunal Rapport.

Foto: Aremark kommune

Fornyet aldri avtalen

Aarbu sier at han inngikk en intensjonsavtale med Miljø-Ressurs Norge på vegne av Halden kommune, men at denne ikke ble fornyet, da den utløp 1. oktober i fjor, omtrent samtidig med at Aarbu gikk ut i permisjon.

Blant forholdene rådmannen nå ser nærmere på er ulovlig subsidiering og ulovlige anskaffelser.

Av intensjonsavtalens punkt 5 fremgår:

"Rokke avfallsanlegg har førsteretten til alt avfall MRN framforhandler. Dette inkluderer behandling, videreformidling eller deponering. Rokke avfallsanlegg forplikter seg i avtaleperioden til ikke å inngå avtaler eller kontrakter med MRNs kunder. Dog kan inngåtte avtaler fortsatt løpe og fornyes".

Av intensjonsavtalens punkt 8 fremgår:

"MRN forplikter seg til innen 1. oktober 2011 å skaffe tilveie kontrakter for levering av avfall til Rokke avfallsanlegg for 10 mill. kroner."

- Intensjonsavtalen gikk ut på at firmaet skulle utføre tjenester og skaffe avfall til oss. Avtalen inneholdt ikke noen priser. De har blitt forhandlet fortløpende i forhold til det de har levert, sier Geir Aarbu til Kommunal Rapport.

Intensjonsavtale Halden kommune - MRN

10 PUNKTERS INTENSJONSAVTALE. Intensjonsavtalen mellom Halden kommune og Miljø-Ressurs Norge styrte frem til 1. oktober i fjor bedriften forhold til Rokke avfallsplass. Deretter har en usignert og udatert avtale med firmaet styrt forholdet mellom partene.

Foto: Faksimile

Skulle få konsulenthonorar

Av intensjonsavtalen fremgår at Miljø-Ressurs Norge skulle få utbetalt inntil en halv million kroner for sin jobb.

Av intensjonsavtalens punkt 7 fremgår:

"I en overgangsperiode har MRN rett til å fakturere Rokke avfallsanlegg for konsulentarbeid begrenset oppad til 500.000. Arbeidet skal avtales på forhånd."

Om konsulenthonoraret svarer konstituert rådmann Eivind Hansen NRK.no, at dette arbeidet ikke er dokumentert i sluttrapporter eller lignende.

- Men jeg er av den oppfatning at det er utført arbeid knyttet til fakturaene, sier Hansen.

- Trolig ikke politisk klarert

Forholdene som nå granskes, har trolig ikke vært til politisk behandling.

- Det er ingenting ved de interne undersøkelsene rundt saken, som så langt tyder på at Rokke-saken er politisk klarert, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Hansen varsler at det vil få konsekvenser for kommunalt ansatte, som er involvert i saken.

Foreløpig mener han at saken kan løses internt, og han kobler verken inn Kontrollutvalget eller politiet.

Avtale sagt opp

Konstituert rådmann i Halden kommune sier til Kommunal Rapport at han ser problemer både med intensjonsavtalen Aarbu inngikk i juni i fjor, og en senere, usignert og udatert avtale med firmaet, som det foreløpig er ukjent hvem som har inngått på vegne av kommunen.

- Jeg opplever at intensjonsavtalen er en intensjonsavtale kun i navnet. Den gikk ut på at firmaet skulle gå ut i markedet og skaffe Rokke avfall og dermed inntekter.

Det har firmaet også gjort. Men det vi ikke vet, er hva et konkurrerende firma kunne klart å skaffe oss, og hvor store inntekter firmaet selv har hatt på dette, sier Hansen.

Til NRK sier Hansen at avtalen med Miljø-Ressurs Norge nå er sagt opp.

- Vi har skrevet et brev til den involverte bedriften, og fortalt at selskapet selvfølgelig er velkomne til å benytte tjenestene ved Rokke avfallsanlegg, som alle andre kunder, sier Hansen.

Men kommunen kan ikke inngå noen avtale med selskapet uten konkurranse.

- Hvis vi føler at vi har behov for tjenesten, så vil vi dette bli konkurranseutsatt, sier Eivind Hansen til NRK.no.