NRK Meny
Normal

- Utelukker ikke politianmeldelse

Fremskrittspartiet i Halden vil ha fortgang i gransking av de ulovlige avtalene på den kommunale fyllplassen.

Rokke avfallsanlegg, Halden

KAN BLI POLITIANMELDELSE. Frps Vegar Johansen kaller Rokke-saken alvorlig, og utelukker ikke at saken anmeldes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det er etter tips fra utenforstående at Halden kommune har oppdaget det som ser ut til å være ulovlige anskaffelser og ulovlig subsidiering i forbindelse med avfallshåndteringen på Rokke kommunale fyllplass.

Forholdene, som nå granskes, er trolig ikke politisk klarert viser rådmannens gransking så langt.

Konstituert rådmann Eivind Hansen varsler at det vil få konsekvenser for kommunalt ansatte, som er involvert i saken.

Foreløpig mener rådmannen at saken kan løses internt, og han kobler verken inn Kontrollutvalget eller politiet.

Les også:

Vegar Johansen

RIKTIG AV RÅDMANNEN Å AVSLUTTE AVTALEN. - Halden FrP finner Halden kommunes beskjed til den aktuelle bedriften, om opphør av de aktuelle avtalene, som en korrekt beslutning, sier Vegar Johansen i Frp.

Foto: Privat

- Ansatte skal ikke gjøre avtaler på egenhånd

- Min oppfatning er at det ikke er formålstjenlig at ansatte i kommunen på eget initiativ inngår forpliktende samarbeid eller avtaler med selskaper som leverer tjenester til kommunen, uten at kommuneledelsen er kjent med det, sier Vegar Johansen som er assisterende gruppeleder Halden FrP.

Johansen sitter som kommunestyrerepresentant og er også medlem i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, som har politisk ansvar for fyllplassen på Rokke i Halden, der det nå pågår en gransking av det eksterne tipset om mulige ulovligheter.

- Personalkonsekvensene i saken tar ikke partiet stilling til ,da dette vurderes som en personalsak, som ikke sorterer under Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, sier Vegar Johansen.

Det er Sarpsborg-firmaet Miljø Ressurs Norge AS, som har fått en avtale med Rokke fyllplass for avfall selskapet tar hånd om.

Søppel

UVISST HVEM SOM TEGNET AVTALE. Verken tidligere rådmann eller tidligere etatsjef i teknisk etat, kjenner til avtalene om avfallshåndteringen på den kommunale fyllplassen.

Foto: NRK

- Utelukker ikke anmeldelse

Vegar Johansen mener rådmannen raskt må finne ut av hva som har skjedd ved fyllplassen på Rokke, og at resultatene av disse undersøkelsene presenteres Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak.

- Jeg finner det riktig, at rådmannen nå bruker tid på å avklare hva som har skjedd ved avfallsanlegget, sier Vegar Johansen.

Rådmann Eivind Hansen har fortalt til NRK, at det gjennomføres intervjuer og samtaler med alle som jobber i Halden kommune, som kan tenkes å ha hatt befatning med saken.

- Jeg har tillit til at rådmannen er i stand til å avklare dette internt i første omgang, men jeg forventer at saken orienteres om i vårt utvalg ved første møte.

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak er den politiske myndighet, som i første omgang kan fatte en avgjørelse om videre fremdrift. Jeg utelukker ikke at vi ender med en politianmeldelse, sier Johansen.

Geir Aarbu

KJENNER IKKE SAKEN. Geir Aarbu (bildet), som er ansatt som enhetsleder i teknisk etat med ansvar for fyllplassen - men for tiden har permisjon for å ivareta vervet som ordfører i Aremark, sier til Halden Arbeiderblad at han ikke kjenner til en slik avtale, som nå granskes.

Foto: Aremark kommune

Kjenner ikke saken

Tidligere rådmann Per Egil Pedersen sier til NRK i en epost, at han verken kjenner til omtalen av saken eller de konkrete forholdene som nå granskes ved Rokke fyllplass.

- Jeg har verken hørt eller lest NRK`s omtale av denne saken og kjenner heller ikke til den, sier Pedersen.

Tidligere etatssjef i teknisk etat, Åsmund Bråtekas, bekrefter at han er en av de rådmannen har intervjuet om de ulovlige forholdene ved Rokke fyllplass.

Bråtekas forteller at han ikke kjenner saken.

- Ja, jeg har hatt samtaler med rådmannen om saken som er omtalt. Jeg har ikke vært kjent med avtalen, sier Bråtekas.

Geir Aarbu, som er ansatt som enhetsleder i teknisk etat med ansvar for fyllplassen - men for tiden har permisjon far sin stilling, for å ivareta vervet som ordfører i Aremark, sier til Halden Arbeiderblad at han ikke kjenner til en slik avtale, som nå granskes.

- Det eneste jeg kjenner til er en intensjonsavtale vi hadde med Miljø Ressurs Norge. Den er underkrevet av meg, men løp ut 1. oktober i fjor. Avtalen det nå er snakk om kjenner jeg overhodet ikke til, sier Aarbu til Halden Arbeiderblad.

- Nok et uheldig tilfelle

- Vi er et parti, som er for åpen konkurranse. Men skal åpen konkurranse fungere som et økonomisk virkemiddel, så er det en forutsetning at dette er tilkjennegitt i de rette mediene, for eksempel på på doffin.no, sier Vegar Johansen.

Bedriften, som kan være ulovlig subsidiert, har fått beskjed fra kommunen om at avtaler som er inngått må opphøre.

Rådmannen har tilskrevet den involverte bedriften, og fortalt at selskapet kan benytte tjenestene ved Rokke avfallsanlegg, som alle andre kunder, og det er gitt beskjed om at kommunen ikke kan inngå noen avtale med selskapet uten konkurranse.

- Saken virker som nok et uheldig tilfelle for Halden kommune.

Hvorvidt forholdene ved avfallsanlegget på Rokke er ulovlige eller ikke er vanskelig for politikerne å ta stilling til på egenhånd. Derfor vil jeg gjerne ha alle fakta i saken fra rådmannen, sier Vegar Johansen til NRK.no

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skogbrann i Sarpsborg

    Brannvesenet i Sarpsborg har rykket ut til Børtevann etter melding om en skogbrann. Det skal være cirka 60 kvadratmeter som brenner.

  • Solberg med bil-trøbbel

    Problemer med bilen satte en stopper for Petter Solbergs drøm om å vinne den første VM-runden i rallycross på Silverstone. Solberg havnet sist i sin semifinale etter mekaniske problemer, dermed måtte han se finalen fra sidelinjen. 43-åringens lagkamerat Johan Kristoffersson vant løpet.