Avventer et nasjonalt forbud

Østfolds ledende politikere er ikke glade i ansiktsdekkende plagg. Og de er i store trekk enige om at det er kommunene og fylket som skal bestemme om nikab og lignende skal tillates i skolen.

Kvinne med nikab
Foto: YASSER AL-ZAYYAT / Afp

Det vakte reaksjoner, også innad i eget parti, da Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sa at det på nåværende tidspunkt ikke er et behov for et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg som nikab.

Det finnes med andre ord et handlingsrom lokalt som fungerer i de tilfeller utfordringer oppstår. Regjeringen vil derfor ikke, på det nåværende tidspunkt, innføre et nasjonalt forbud mot niqab og burka i skolen.

Sylvi Listhaug, innvandrings- og integreringsminister (Frp)

NRK har spurt ledende politikere i de partiene som er representert i fylkestinget i Østfold om de er enige i statsrådens vurdering, og om noen andre skal bestemme hvis ikke det blir en nasjonal bestemmelse.

Når det gjelder det "lokale handlingsrommet" Listhaug nevner, er politikerne NRK har snakket med ganske samstemte om at hva skolene angår, så bør det være opp til kommunene og fylkeskommunen.

– Jeg tenker at det må være skolens eier, det vil si kommunen når det gjelder grunnskole og fylket når det gjelder videregående, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Siv Henriette Jacobsen.

Høyre-leder Gretha Thuen er langt på vei enig.

– Hvis de kan ta beslutningene nærmest der det gjelder, at den enkelte skoleeier kan finne en løsning som passer best, da må det være det beste, sier Thuen.

Sylvi Listhaug

Ansiktsdekkende plagg er et lite problem i skolene, mener Sylvi Listhaug (Frp).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg syns det bør ligge på den enkelte kommune, sier Østfold Fremskrittspartis fylkesleder Leif Eriksen.

– Jeg vil ha det på så høyt nivå som mulig. Jeg tenker det er de som har rett til å bestemme det, via kommunestyrene og fylkeskommunen, sier lederen for Senterpartiets fylkestingsgruppe, Johan Edvard Grimstad.

Venter på Stortingspolitikerne

Østfold var først ute av alle fylker med et forbud mot heldekkende plagg i 2012. Etter to avstemminger avgjorde fylkestinget høsten 2012 at det ikke skal være tillatt med heldekkende plagg i undervisningen på videregående skoler.

– Jeg mener det samme nå som da vi vedtok dette, sier Høyres Gretha Thuen.

– Heldekkende plagg som nikab er noe en ikke kan ha på seg i undervisningen. Hijab og andre plagg som ikke dekker ansiktet er helt uproblematisk.

Et nasjonalt forbud mot hel- eller ansiktsdekkende plagg er noe flere av Østfoldpolitikerne støtter.

– Personlig er jeg for et nikab-forbud. En bør se de folkene en snakker med, sier Leif Eriksen i Østfold Frp.

– Dette er noe Sylvi Listhaug sier på vegne av regjeringen. Det kan vel hende at Stortinget har en annen oppfatning. Så vi får vente og se.

Senterpartiets fylkesleder sier han foretrekker at man først prøver å finne andre løsninger, og jobber med holdningsskapende arbeid for om mulig å unngå å havne i den situasjonen at det trengs et nasjonalt forbud.

– Men jeg er ikke fremmed for tanken om et nasjonalt forbund mot ansiktsdekkende plagg, fortsetter Johan Edvard Grimstad.

– Jeg er ikke komfortabel med tanken om at man skal gå med heldekket ansikt i vårt samfunn.

Siv Henriette Jacobsen i Arbeiderpartiet sier hun ikke har noen sterke meninger om et nasjonalt forbud.

– Dette skal partiene på Stortinget finne ut av. Jeg motsetter meg ikke et nasjonalt forbud, men det ser ut til å fungere bra i dag.