Årevis med trafikk-kaos i Oslo

Mandag kveld startet oppussingen av Smestadtunnelen. Kaos venter Oslos trafikanter de neste fem årene.

Stenger tunnel

FORBERED DEG PÅ KAOS: Oslos tunneler skal renoveres. Arbeidet startet mandag kveld klokka 21.

Foto: Olav Døvik / NRK

Et stort renoveringsprosjekt i flere av Oslos travleste tunneler vil skape trafikk-kaos for mange tusen bilister i årevis. Trafikantene kan vente seg kø, utvidet rushtid og store trafikale utfordringer når tunnelsikkerheten skal forbedres.

Hilde Ulvik

Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik, ber folk om å planlegge godt før de skal ut å kjøre fremover.

Foto: Statens vegvesen

Klokken 21.00 mandag kveld startet renoveringsarbeidet i Smestadtunnelen. I fem år skal Statens vegvesen pusse opp ti tunneler i hovedstaden.

I verste fall kan det ta fire timer å komme seg fra Sinsen til Smestad med bil. Men det er hvis ingen lar bilen stå hjemme og dropper å reise kollektivt, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik.

Tar lang tid av hensyn til trafikantene

Mange trafikanter har reagert på at oppussingsprosjektet tar lang tid.

– Grunnen er at det er teknisk vanskeligere og mer utfordrende å rehabilitere en tunnel enn å lage en helt ny, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik.

Det må også hele tiden være trafikk i motgående løp av tunnelen, så ikke Smestadtunnelen er helt stengt for trafikk.

Oversikt over hvilke tunneler som skal pusses opp når

Her er en oversikt hvilke ti tunneler som skal pusses opp i perioden 2015 til 2020.

Foto: Grafikk: Mari Grafsrønningen / NRK

– Det er av hensyn til trafikantene. En helstengt tunnel vil ingen ha, for da kutter man en av hovedårene inn til Oslo. Hvis man skulle fjerne alle fire felt på Ring 3 i en periode, så er det svært dramatisk for trafikantene, sier Ulvik til NRK.

Ulvik sier at ti tunneler på fem år ikke kunne vært pusset opp noe fortere.

Fra 2017 til 2019 vil det være mye mer helg- og nattestengning enn i første perioden av oppussingsprosjektet.

Bilkø i Oslo

FORBERED DEG PÅ KAOS: Oslos tunneler skal renoveres og det kan føre til at en strekning på 8 kilometer tar fire timer å kjøre.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Kollektivtilbud i perioden

Bilister oppfordres på det sterkeste til å la bilen stå, og benytte seg av kollektivtrafikk eller gang- og sykkelsti.

Det vil bli et eget kollektivfelt via Ullernchausseen fra Smestad til Granfoss. Det vil også være et eget kollektivfelt på vestgående ring 3 på strekningen mellom Smestad og Gaustad. Det gjelder linje 23, 24, 28, 261 og 45.

Foreløpig har Ruter bestemt at bussene skal kjøre vanlige ruter, men vil ha en løpende vurdering på kapasitetsbehovet på strekningen.

Slik vil kollektivfelt, holdeplasser og gang- og sykkelsti se ut:

kollektivfelt granfoss - smestad

Rød linje viser bussrute mot øst. Blå linje viser bussrute mot vest. Gul linje viser gang- og sykkelvei

Foto: Statens vegvesen

Togtilbud i perioden

NSB har økt kapasiteten i sitt linjenett de siste to årene med om lag 30 prosent.

Åge-Christoffer Lundeby

Pressetalsperson i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Foto: Bjørn Stuedal

– Dette gjelder først og fremst strekningen Lillestrøm- Akser, men også utover det er tilbudet kraftig forbedret. Enkelte avganger kommer til å være veldig fulle. Folk bør sjekke hvilke avganger som har best kapasitet, sier pressetalsperson i NSB Åge-Christoffer Lundeby.

Det er ikke mulighet til å øke kapasiteten ytterligere mens tunnelene i Oslo renoveres.

Dette må du vite om Smestadtunnelen fremover

De første tre ukene er det innsnevringer i begge retninger i tunnelen, før østgående løp stenges fullstendig i seks måneder.

Da blir det toveistrafikk i vestgående løp frem til desember. Rundt jul starter arbeidet i vestgående løp, og det blir toveistrafikk i østgående.

Hull i veggene og dårlig veibane er bare noen av årsaken til at Smestadtunnelen må pusses opp. NRK ble med på befaring i Smestadtunnelen for å dokumentere skadene.

Jobber også på natten

Renoveringen kommer til å foregå dag og kveld- og en god del natt.

– Når vi har arbeid som ikke støyer så mye, kan vi jobbe på natta også. Smestadtunnelen er like ved store villastrøk, og det må vi ta hensyn til, sier Ulvik.