Anmeldte skolen for vold mot autistisk sønn

Sønnen vår kommer stadig hjem med blåmerker, sier paret Jacobsen. Sarpsborg kommune avviser systematisk bruk av tvang og vold.

Et foreldrepar har anmeldt en barneskole i Sarpsborg for bruk av vold og tvang mot sin autistiske sønn. Sarpsborg kommune sier de bare bruker makt i nødvergesituasjoner.

– Når blåmerkene er svarte, da tyder det på at det er brukt mye mark, sier Bjørn Jacobsen til NRK.

– De tok ham inn på et rom, forteller mor Cathrine Jacobsen, om en episode fra et års tid siden. Da var sønnen åtte år gammel.

– De la han på magen på gulvet, med armene på ryggen. Og et voksent menneske la seg på han, mens en annen holdt beina hans.

– Der lå de i 80 minutter oppå gutten. De mente dette var nødverge, fordi han hadde spyttet og klort dem.

Karianne Darum

– Vi bruker ikke tvang og makt uten at vi er helt nødt til å gjøre det, sier enhetslederen for for spesialpedagogiske tiltak i Sarpsborg, Karianne Darum.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Tidligere har Foreldreorganisasjonen i Sarpsborg sagt at kommunen i flere tilfeller bryter opplæringsloven når det gjelder tjenester til barn med særskilte behov. De ansvarlige i Sarpsborg kjenner seg ikke igjen i kritikken, men har bedt om en gjennomgang av tjenestene.

Stadige blåmerker

Ekteparet har anmeldt barneskolen for det de mener er maktmisbruk. Sønnen har diagnosen autisme med ADHD og er i en forsterket avdeling. Foreldrene sier han stadig kommer hjem fra skolen med blåmerker.

– Noen av blåmerkene er svarte, sier Bjørn Jacobsen.

– Det tyder på at det er brukt mye makt. Da skal det klemmes godt.

Politiet i Sarpsborg bekrefter at anmeldelsen er mottatt og at saken etterforskes.

Kommunen: Minutter, ikke en time

Siden saken etterforskes kan Sarpsborg kommune bare kommentere på generelt grunnlag. Kommunen avviser systematisk bruk av tvangs- og voldsmidler mot elevene.

Karianne Darum, som er kommunens enhetsleder for spesialpedagogiske tiltak, avviser også at de bruker maktmidler over så lange tidsrom som familien Jacobsen påstår.

– En hendelse kan ta en times tid fra den starter til den avsluttes. Men det er ikke slik at man holder i en hel time. Det ville være helt umulig å gjennomføre. Det holdes kanskje i ett til tre minutter, resten av tiden brukes på å roe ned eleven.

– Vi bruker ikke tvang og makt uten at vi er helt nødt til å gjøre det, fortsetter Darum.

Nødverge er en akutthandling

– Da er det nødverge. At eleven skader seg selv, eller andre elever eller ansatte. Utover det er det ingen maktbruk som jeg vet om i Sarpsborg-skolen.

Parets advokat, Per Bjørge, presiserer at en nødvergesituasjon opphører med én gang angrepet er avverget.

– Hvis f.eks. en elev er i ferd med å løfte opp en stein for å slå et annet barn, så må du kunne gripe inn med det som er nødvendig for å stoppe det barnet. Men så er det stopp. Derfra og ut skal du ikke bruke fysisk makt mot barna.

Nå har Cathrine og Bjørn Jacobsen tatt sønnen ut av skolen. Han har vært hjemme i tre uker, mens de venter på å få en annen skoleplass.