Anmeldt for forsøk på korrupsjon

En ansatt i et håndverksfirma er politianmeldt for korrupsjonsforsøk mot Omsorgsbygg i Oslo.

Jul Petter Karlsen og Eirik Støen

Jul Petter Karlsen i Karlsen & Nordseth A/S (til høyre) og styreleder Eirik Støen i Karlsen & Nordseth Entreprenør A/S avviser alle påstander om korrupsjonsforsøk og andre misligheter.

Foto: Olav Juven / NRK

Kommunens sykehjems- og barnehageutbygger har sagt opp alle avtaler med det aktuelle firmaet og søsterselskapet.

Selskapene er nå utestengt fra et titalls byggeplasser. Selv sier de at påstandene er grunnløse.

Påstanden om at en ansatt i Omsorgsbygg ble utsatt for et bestikkelsesforsøk er bare en av grunnene til at det kommunale foretaket har hevet de løpende avtalene med søsterselskapene Roald Larsen A/S i Oslo og Karlsen & Nordseth Entreprenør A/S i Nittedal.

– I sommer i juli gjorde vi en internkontroll i regi av Omsorgsbygg og avdekket mangelfulle id-kort og mannskapslister på Ryenhjemmet, sier adminstrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen.

Stakk av

– Det medførte ti nye kontroller, hvor vi avdekket feil og mangler på samtlige byggeplasser. Folk som stakk av fra byggeplassene når vi kom. Disse forholdene har vi forfulgt, og gjennom ytterligere undersøkelser har vi kommet fram til at vi ønsker å heve våre rammekontrakter med Roald Larsen og Karlsen & Nordseth, sier Johansen.

Det angivelige korrupsjonsforsøket er politianmeldt og skjedde ifølge Omsorgsbygg ved at en representant for ett av selskapene tilbød en av Omsorgsbyggs ansatte gjenytelser mot å godkjenne en underleverandør.

– Oslo kommune har nulltolleranse når det gjelde korrupsjon, slår Johansen fast og sier at politiet nå tar hånd om saken.

Forferdet over påstandene

Håndverksfirmaene tilbakeviser alle påstander som ligger til grunn for utestengningen og korrupsjonsanmeldelsen.

– Vi reagerer med forferdelse, da vi mener at påstandene er grunnløse. Absolutt alle påstandene og punktene er grunnløse, sier representant for morselskapet Karlsen & Nordseth A/S, Jul Petter Karlsen.

– Et eventuelt korrupsjonsforsøk, slik det er beskrevet, ville ikke gi noen fordel for verken Karlsen & Norseth eller frimaet Roald Larsen, sier han.

Kan miste jobben

Per Morten Johansen i Omsorgsbygg ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra selskapet.

– Jeg vil presisere at vi på en ryddig måte har overlatt denne avgjørelsen til politiet.

Johansen har nå beordret døgnkontinuerlig vakthold for å sikre verdiene ved byggeplassene der de to selskapene hadde oppdrag på sykehjem og barnehager.

Imens har selskapene gått til namsretten for å få erklært hevingen av avtalene ugyldig.

Utestengningen har allerede fått alvorlige følger.

– Den umiddelbare konsekvensen er at et sted mellom 35 og 40 mennesker mister jobben, vesentlig i Roald Larsen. Foreløpig er det permittert rundt 20 stykker, og det foregår fortløpende, sier Jul Petter Karlsen.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på Twitter .