Hopp til innhold

Anmeldt etter sprengingsulykken på Geilo

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har anmeldt kongsbergfirmaet Årstein Jensen Fjellsprengning etter ulykken på Geilo, der tre personer omkom.

Sprengningsulykke Geilo

Et firma på Kongsberg er nå politianmeldt etter sprengningsulykken på Geilo i september 204. Tre personer omkom.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Avdelingsleder Siri Hagehaugen i DSB vil ikke gå i detaljer om anmeldelsen, men sier den er knyttet til firmaets håndtering av sprengstoff.

– Det jeg kan si, er at helt siden ulykken skjedde, har DSB vært inne og bistått politiet som en sakkyndig. Vi har på ordinær måte avgitt uttalelser opp mot vårt regelverk. Så viser det seg, etter en dialog med påtalemyndigheten, at de ønsket at vi skulle presisere våre uttalelser i form av en anmeldelse, forklarer Hagehaugen.

Hun understreker at politiet ikke har instruert direktoratet til å komme med noen anmeldelse, men at de har forstått det slik at en anmeldelse vil være hensiktsmessig for at DSBs uttalelser skal komme klart frem.

Sprengningsulykke Geilo

Det lå igjen udetonert dynamitt etter ulykken som måtte sprenges.

Foto: Bjørn Åge Misund / Privat

– Regelverket vi er satt til å forvalte, går først og fremst på sikker håndtering av eksplosiver. Så det er vårt utgangspunkt.

– Så dere mener de har slurvet i omgangen med eksplosiver?

– Det ligger litt i kortene det, ja.

– Nå er det opp til politiet. Vi ønsker ikke å uttale oss mer i denne saken før politiet har avsluttet sin del av saken. Da ønsker vi å gå ut med læringspunkter etter ulykken, slik at man kan forhindre at det skjer igjen, sier Hagehaugen.

Kan ende med foretaksstraff

Politiadvokat Karoline Eide Arnesen er påtaleansvarlig i saken.

– Formelt er saken fremdeles under etterforskning, men saken nærmer seg en påtalebeslutning. Vår oppgave er å vurdere om noen skal straffes for ulykken, sier Arnesen.

– Slik jeg ser det, kan etterforskningen ende med enten foretaksstraff for bedriften, eller at vi henlegger saken fordi vi ikke kan bevise at det har skjedd noe straffbart.

Ifølge Arnesen er det lite etterforskning som gjenstår, og en beslutning om påtale kan komme snart.

NRK har vært i kontakt med daglig leder i Årstein Jensen Fjellsprengning. Han ønsker ikke kommentere anmeldelsen.