Anbefaler ikke alle kuttene for OL

Søkerkomiteen går ikke inn for alle kuttene ifølge byrådslederen.
– Mange av tiltakene som legges fram som muligheter er gjennomførbare, men vi anbefaler ikke alle, sier Stian Berger Røsland og sier at de i papirene har gått gjennom alle forslagene.