Hopp til innhold

Ahus oppga feil dødsårsak

En av fem dødsattester fra sykehuset inneholdt feil og en av 20 oppga helt feil dødsårsak.

Nye Akershus universitetssykehus

Ahus har sjerpet inn rutinene for utfylling av dødsattester etter at en undersøkelse fant alvorlige feil.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

En systematisk gjennomgang av dødsfallene ved Ahus i 2008 avdekket problemet skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Når legen fyller ut dødsattesten skal han eller hun ta stilling til om dødsfallet er naturlig. Gjør man ikke det kan man overse unaturlige dødsfall, sier overlege ved Ahus og patologispesialist Cecilie Alfsen.

Det kan føre til at dødsfall som følge av ulykker, kriminelle handlinger eller medisinske feil aldri blir oppdaget.

Øyvind Graadal

Direktør ved Ahus, Øyvind Graadal, håper flere sykehus vil forbedre rutinene.

Foto: Ahus

– Dødsattester kan være feil, og da kan det hende at vi ikke oppdager feilbehandling på sykehus, sier direktør ved Ahus, Øyvind Graadal.

Melderutinene var dårligst ved dødsfall som følge avbrudd og sykehusinfeksjoner.

Alvorlige feil

Alfsen har gått gjennom dødsattestene fra Ahus i en periode på åtte måneder i 2008.

– Det var glemt å nevne inngrep eller andre viktige sykdommer som gjorde at pasienten døde, forteller hun.

En av fem attester inneholdt feil og en av 20 oppga helt feil dødsårsak.

– Det var helt feil dødsårsak eller ikke mulig å se på attesten hva som var dødsårsaken.

496 pasienter døde ved sykehuset i testperioden fra 1.mai til 31. desember. Undersøkelser utenfor perioden viste også feil i 27 prosent av attestene det ble tatt stikkprøver av.

Vanskelig å skille

Ahus-direktøren tror ikke det er et poeng for pårørende til personer som har død ved sykehuset å sjekke om dødsattesten er feil.

– Dette kan i mange tilfeller dreie seg om folk som er alvorlig syke og ligger på slutten. De kan ha fått registrert hjertesvikt i stede for lungebetennelse, som er vanskelig å skille, sier han.

Etter at Ahus tok tak i problemet har de sett en stor forbedring og fra 1.jaunar i 2009 ble gjennomgang av sykehistorie og dødsattester fast rutine.

– Jeg håper andre sykehus også vil gjøre det samme, sier Graadal.

Urutinerte leger tar jobben

Utfylling av dødsattester er verken prioritert eller høyt ansett arbeid og ofte er det de yngste og mest uerfarne legene som gjør denne jobben sier Alfsen.

– De som gjør dette er ofte de med minst trening, sier Alfsen.

Hun tror ikke Ahus er alene om å ha disse problemene.

– Denne undersøkelsen bekrefter det vi har mistenkt. En del undersøkelser fra utlandet viser at dødsattester ikke er gode nok, sier Graadal.

Forbedring av rutinene har ført til at terskelen for å melde fra til politiet om unaturlige dødsfall har blitt lavere.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på Twitter .