Flomvarsel i Østfold

Etter lengre tids godvær er det nå klart for store nedbørsmengder.

Flom i Østfold

Illustrasjonsfoto.

Foto: NRK/Lise Gro Andersen

Det er Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har sendt ut flomvarselet.

Sjekk selv hvordan Østfold-været bli de kommende dagene.

Flere fylker rammes

- Det ventes store nedbørmengder på Østlandet og indre deler av Sørlandet i dag, onsdag, og natt til torsdag, melder NVE.

Fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold er ventet å bli rammet.

Lokale oversvømmelser

Hovedtyngden av nedbøren ventes i Oppland og Buskerud. Bygeaktivitet vil medføre lokale variasjoner i nedbørmengdene.

Vannføringen ventes å øke raskt i mindre vassdrag. Nedbørmengdene øker også risikoen for lokale oversvømmelser, blant annet som følge av gjentetting av rør og andre avløpsveier.

Store nedbørmengder kan medføre økt fare for skred, spesielt langs bekker og elveløp med stor vannføring.