– Venstre har blitt et motorveiparti

Lan Marie Berg er lei av det hun kaller «pinlige forsøk på å grønnvaske gigantveier som miljøprosjekter».

Lan Marie Nguyen Berg i borggården

VIL HA FÆRRE BILER: Større motorveier og flere biler inn til de store byene er feil vei å gå når klimagassutslippene skal ned, sier Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg forstår ikke at dette er retningen Venstre vil gå, sier Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Hun peker på at utslippene i verden øker dramatisk, og mener vi kun har ti år på å kutte utslippene for å unngå store klimaendringer.

Er ikke Venstre lenger et miljøparti?

– Nå vil jeg heller karakterisere Venstre som et motorveiparti, sier Berg.

104 km motorvei

Hun viser til at regjeringspartiet Venstre i statsbudsjettet i år skal bygge 104 kilometer firefelts motorvei og planlegger å gjøre plass til flere biler inn mot Bergen og Stavanger (E39), Trondheim (E6) og Tromsø (Kvaløyforbindelsen).

I Oslo gikk Venstre-topp Hallstein Bjercke hardt ut da Lan Marie Berg og Aps Andreas Halse nylig stilte spørsmål om gigantprosjektet E6 Oslo Øst, også kalt Manglerudprosjektet, innfrir Oslos klimamål.

– Det opplever jeg som et svik, sa Bjercke til NRK.

Ny E6 tunnelåpning Abildsø

E6 Oslo Øst: Slik tenker Statens vegvesen for seg nye E6 fra Klemetsrud mot Ryen.

Foto: Statens vegvesen

– E18 er et miljøtiltak

Tidligere denne uka i Oslo bystyre, ga Venstre full støtte til den omstridte E18-utbyggingen gjennom Asker og Bærum. Det skjedde i forbindelse med Oslo sin høringsuttalelse om bompengeopplegget for motorveien.

De rødgrønne partiene er imot veien, mens de borgerlige omtaler den som «et viktig regionalt miljøtiltak».

Argumentene er at mye av veien blir lagt i tunnel og at det skal bygges egen bussvei og ekspressykkelvei. De samme argumentene blir brukt om Manglerudprosjektet.

E18 Ramstadsletta mot Blommenholm

E18 i Bærum: Slik tenker Statens vegvesen seg nye E18 på Ramstadsletta i Bærum.

Foto: Statens vegvesen

– Dette er pinlige forsøk på å grønnvaske motorveiprosjekter sammen med Høyre og Frp. Skal vi nå klimamålene, er ikke veien å gå og bygge flere motorveier inn til byene, sier Lan Marie Berg.

– Tar bort vei

Hallstein Bjercke på Manglerud

VEI UNDER BAKKEN: For barna på Manglerud er det bedre med åtte biler under bakken enn sju biler under, sier Hallstein Bjercke (V).

Foto: Olav Juven / NRK

– Dette blir for dumt, og det er synd at MDG velger å bruke kreftene sine på å angripe et annet miljøparti, sier Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i bystyret.

– Det kan synes som om MDG ikke har sett at alle veiprosjekter ikke nødvendigvis handler om å bygge vei.

Han viser til at partiet for eksempel ønsker å bygge et kollektivfelt eller legge en lokalvei oppå. Men Venstre-toppen innrømmer at det noen ganger kan bety mer vei.

– Men for barna som vokser opp på Manglerud er det tross alt bedre å ha åtte biler under bakken enn sju biler som dundrer forbi barnehageporten eller skolevinduene, sier han.

– Kollektiv viktigst

Jon Gunnes

NOEN MÅ KJØRE BIL: Noen folk har behov som ikke kan løses med kollektivtrafikk, sier Jon Gunnes (V).

Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Transportpolitisk talsperson for Venstre nasjonalt, Jon Gunnes, sier at det viktigste for partiet er å bygge ut jernbanen og andre kollektivtilbud.

– Samtidig må vi erkjenne at veiene vil være viktige transportårer mange steder i landet og for folk med ulike behov som ikke kan dekkes av kollektive reisemidler, sier han.

Han sier at Venstre har gått i bresjen for elbilrevolusjonen for at de som er avhengige av bil, kan reise miljøvennlig, og at gode veier er viktig for sikkerhet og for næringslivet.