– Reisetiden blir kortest med egen bussvei

Reisetiden med buss fra Fredrikstad til Sarpsborg blir kortest med en egen bussvei framfor å utvide dagens fylkesvei 109 til firefelts. Det viser en ny utredning fra Statens vegvesen.

Alternativer for utbygging av 109

Det var stort engasjement og mange spørsmål da de to alternativene til ny vei mellom Fredrikstad og Sarpsborg ble lagt frem i går.

Foto: Anne Ognedal/NRK

De to alternativene til ny vei mellom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg skapte engasjement da de ble lagt frem på et informasjonsmøte i Sarpsborg i går.

Hege Saxebøl Moum, prosjektleder Statens vegvesen

Prosjektleder Hege Saxebøl Moum i Statens vegvesen.

Foto: Anne Ognedal/NRK

Det ene forslaget innebærer å utvide dagens fylkesvei 109 til firefelts vei, hvor to av feltene blir kollektivfelt.

Forslag nummer to er å bygge en ny vei langs jernbanen på Rolvsøy, mens bussen får bruke dagens fylkesvei 109.

– Det viktigste målet vårt er å få folk til å reise annerledes enn i dag. Vi vil at man skal ta bussen, gå eller sykle. For disse to alternativene er det ikke store forskjeller for tilbudet til gående og syklende. Men for bussen er fremkommeligheten bedre ved alternativ to, sier planlegger Hege Saxebøl Moum i Statens vegvesen.

Kan rive 100 hus

Utredningen av de to alternativene viser samtidig at bygging av en ny fylkesvei 109 fører til at mellom 80 og 100 hus må rives.

Saxebøl Moum sier det vil variere fra kommune til kommune hvilket alternativ som krever riving av færrest mulig hus.

– For Fredrikstad er alternativ to bedre med tanke på hvor mange hus som må innløses. Mens i Sarpsborg er det alternativ to som er det dårligste alternativet, fordi vi totalt sett får en litt bredere profil der, forteller hun.

Vil ha egen bussvei

Terje Pettersen

Terje Pettersen ønsker seg en egen vei for bussene på dagens fylkesvei 109.

Foto: Anne Ognedal/NRK

Terje Pettersen er en av dem som møtte opp på gårsdagens informasjonsmøte. Han er klar på at det beste alternativet vil våre å la dagens fylkesvei 109 bli egen bussvei.

– Jeg synes alternativ to kommer best ut for fremtiden. Skiller man bil og buss, så får man bedre flyt for bilene også får bussen gå i fred, forteller han.

Han synes ikke det er dumt å ta nytt areal for å bygge ny vei langs jernbanen på Rolvsøy.

– Veier må vi ha for å komme oss frem i fremtiden. Alternativ nummer to er lagt opp veldig bra til mer kollektivtrafikk, sier han.

Onsdag 22 april blir det en ny sjanse til å få informasjon om ny vei mellom Sarpsborg og Fredrikstad. da blir det folkemøte på Haugetun folkehøyskole.