Hopp til innhold

– Oslofjorden er ikke død

Torsken er også på vei tilbake, viser nye undersøkelser.

Undervannsfoto av enn stor torsk

For første gang på lenge kan forskere komme med en gladmelding. Torsken er på vei tilbake til Indre Oslofjord. Dette er et illustrasjonsbilde.

Foto: Finn Refnes

Når vi tråler, får vi like mye fisk som for ti år siden.

Ketil Hylland er professor i marinbiologi og toksikologi. Han jobber ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Siden 2010 har han overvåket fiskelivet i Indre Oslofjord på oppdrag for Fagrådet for Indre Oslofjord.

– Oslofjorden er ikke død, sier han.

Fire ganger i året trekkes en trål på 100 meters dyp ved øygruppen Steilene ved Nesodden.

Forskerne ønsker ikke å tråle for mye. Det kan belaste fiskepopulasjonene.

– Vi gjør et tråltrekk i hver av årstidene. Det er for å ha et generelt inntrykk av hvordan fjorden ser ut.

Hva tenker du når du hører eller leser at Oslofjorden dør?

– Jeg tenker at det er et utsagn som kanskje ikke er helt basert på virkeligheten.

Les også: Slår alarm: alge dreper livet i Oslofjorden

Ålegress som angrepet av trådalgen lurv.
Ålegress som angrepet av trådalgen lurv.

– Torsken er på vei tilbake

Det er en kjensgjerning at torskebestanden i Oslofjorden har vært på et historisk lavt nivå.

Etter at UiO startet sine undersøkelser, fikk de stadig færre torsk i fangsten.

For seks-sju år siden nådde det sitt absolutte bunnivå.

– På et tidspunkt da var det faktisk ingen torsk i fangstene våre, sier Hylland.

Bildet er tatt på en fisketråler. Vi ser trålen og en person med gul hjelm som inspiserer fangsten.

Forskere fra Universitetet i Oslo trekker en trål ved Steilene i alle de fire årstidene.

Foto: Jason Lee Anders / UiO

Forskere fra Universitetet i Oslo trekker en trål ved Steilene i alle de fire årstidene.

Foto: Jason Lee Anders / UiO

Men de siste årene har fangsten av torsk gradvis økt.

Da de var ute i vinter, fikk de 15 til 20 torsk i trålen.

Og for noen uker siden var fangsten svært god.

– Vi talte opp 40 torsk på et tråltrekk. Det er på nivå med det vi fikk for 10 år siden.

Professoren mener det viser at torskepopulasjonen i Indre Oslofjord er på vei opp.

Og han tror torsken også etter hvert vil bli synlig på grunt vann.

Innvandret torsk

Indre Oslofjord har hatt en egen torskestamme. Professor Ketil Hylland tror torsken de nå får i trålen, er en annen type enn Oslofjord-torsken.

Ketil Hylland

Professor Ketil Hylland ved UiO inspiserer trålen.

Foto: Universitetet i Oslo

Professor Ketil Hylland ved UiO inspiserer trålen.

Foto: Universitetet i Oslo

– Den så litt annerledes ut og hadde litt andre parasitter. Det ser ut som at den er omtrent borte, og at det vi nå får inn er torsk som har vandret inn fjorden.

Han vet ikke om den gyter i Indre Oslofjord.

Det kan være at den bare bruker fjorden som et vekstområde.

Men det viser at fjorden er attraktiv for torsken.

– Den vandrer sannsynligvis inn i Indre Oslofjord fordi den finner mat her. Det er mye fisk, krill og reker.

Mer hvitting i fjorden

Ketil Hylland vet ikke om blandingen av fiskearter i Oslofjorden alltid har vært slik som den var da de startet med tråling for tolv år siden.

De har også sett en annen endring. Det er mye mer hvitting i fjorden enn før.

– Nå dominerer hvitting i fangstene våre. Både i antall og mengde, sier Hylland.

Hvorfor det er sånn, vet de ikke.

Hvitting tilhører torskefamilien. Det er en rovfisk som kan forsyne seg med andre arter. Den blir ofte kalt havets kylling.

Bildet viser en stor blå bøtte med fisk. Det er hvitting i bøtta og en hånd strekkes ned i bøtta.

I denne baljen er det mye hvitting. Foruten torsk, får forskeren øyepål, sypike og sølvtorsk, samt flyndrefisk som gapeflyndre, en og annen rødspette og sandflyndre i fangsten.

Foto: Jason Lee Anders / UiO

I denne baljen er det mye hvitting. Foruten torsk, får forskeren øyepål, sypike og sølvtorsk, samt flyndrefisk som gapeflyndre, en og annen rødspette og sandflyndre i fangsten.

Foto: Jason Lee Anders / UiO

Fisken de får er stort sett i fin form.

– Fortsatt sykdomstegn

Norsk institutt for vannforskning mener det er gode nyheter at torsken er på vei tilbake til Indre Oslofjord.

NIVA-forsker André Staalstrøm er enig i at fjorden ikke er død.

Men helsetilstanden er ikke tilfredsstillende.

NIVA-forsker André Staalstrøm

André Staalstrøm er forsker ved NIVAs seksjon for marin biogeokjemi og fysisk oseanografi.

Foto: Privat

Han viser til at det fortsatt er for mye miljøgifter og nitrogen i Indre Oslofjord.

Ifølge forskeren er det flere farer som truer. Og at tiltak er nødvendig.

  • Vi må ikke fiske for mye
  • Vi må ikke ødelegge tang og tare (bygge brygger, kunstige strender osv.)
  • Vi må ikke slippe ut for mye gjødsel og miljøgifter (kloakk og utslipp fra landbruk)

På toppen kommer klimaendringer som gjør at fjorden er varmere og mørkere enn før.

Tilstanden i Indre Oslofjord har vært verre. På 70-tallet. Store tiltak ble gjort.

Det er også mye miljøgifter på bunnen i Ytre Oslofjord.

NIVA-forskeren mener det er håp for Oslofjorden.

Men nå er presset såpass at vi må gjøre enda mer.

Store variasjoner

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, overvåker livet på grunt vann under 20–25 meter ved Drøbak og mellom Nesodden og Bærum.

De er enig i at Oslofjorden ikke er død, men mener det er for tidlig å slå fast at torsken er på vei tilbake i Indre Oslofjord.

Thrond Oddvar Haugen er professor ved NMBU.

Thrond Oddvar Haugen er professor ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU i Ås.

Foto: Birger Sætre

Variasjonene er store.

Mens det er mye torsk i området ved Nesodden, er situasjonen en helt annen innover mot Bærum, sier professor Thrond Oddvar Haugen ved NMBU.

Noe av torsken de finner ved Bærum, er også i en forferdelig forfatning.

De er tynne og har mye mer parasitter enn du skal forvente.

Er det håp for Oslofjorden?

– Ja, ja, ja. Det er håp. Men det kommer ikke av seg selv. Det er en stor jobb som må gjøres. Det er det ingen som helst tvil om, sier Haugen.

Håp for torskefiske

I dag er det forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året.

Professoren tror man må la torskepopulasjonen vokse mer før man kan tillate fiske igjen.

– Hvis denne positive utviklingen fortsetter, så skal ikke jeg si noe antall år. Men da bør det være mulig om ikke så altfor lenge, tenker jeg, sier professor Ketil Hylland.

Bildet er tatt om bord på en fisketråler. Vi ser en person ser ut over fjorden.

Forskerne på Universitetet i Oslo er spente på fangsten de får når de skal ut igjen til høsten.

Foto: Universitetet i Oslo

Forskerne på Universitetet i Oslo er spente på fangsten de får når de skal ut igjen til høsten.

Foto: Universitetet i Oslo