Hopp til innhold

Mer dårlig nytt for Oslofjorden

En undersøkelse av sjøbunnen i Ytre Oslofjord viser at 40 av 42 undersøkte steder har miljøgifter over anbefalt nivå.

Oslofjorden er pen på overflaten, men syk på undersiden

MILJØGIFTER: Store deler av Oslofjorden inneholder langt mer skadelige miljøgifter enn det som er anbefalt.

Foto: Philip Hofgaard / Nrk

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Fra før vet vi at den økologiske tilstanden i Oslofjorden er dårlig. I tillegg er mye av fisken borte.

En ny rapport fra konsulentselskapet COWI viser at heller ikke den kjemiske tilstanden er som den skal.

Les også: Slår alarm: alge dreper livet i Oslofjorden

Ålegress som angrepet av trådalgen lurv.
Ålegress som angrepet av trådalgen lurv.

På oppdrag fra Statsforvalterne i Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Miljødirektoratet er Ytre Oslofjord undersøkt på tvers. Blant annet fra Horten til Moss, fra Sande til Drøbak og fra Larvik til Halden.

40 av 42 undersøkte steder har miljøgifter over anbefalt nivå.

Kode rød

I 30 av områdene som er undersøkt er den kjemiske tilstanden så dårlig at den får rød fargekode.

Tabell fra rapporten "Miljøgiftundersøkelser i sediment i Ytre Oslofjord 2021". Viser at undersøkte områder hvor den kjemiske tilstanden er dårlig.
Foto: Skjermdump fra rapporten "Miljøgiftundersøkelser i sediment i Ytre Oslofjord 2021"

Seniorrådgiver hos Statsforvalter i Vestfold og Telemark, Gunnar Kleven, mener rapporten bekrefter det de allerede vet.

– Rapporten har jo fargelagt nesten hele Ytre Oslofjord rød, fordi den ikke tilfredsstiller den norske vannforskriften. For vårt vedkommende er det dessverre ikke spesielt overraskende.

Kjemisk tilstand klassifiseres som enten god eller dårlig.

Det betyr at hvis bare ett av de mange stoffene, blant annet bly, kvikksølv og tjærestoffer, det ble testet for overskrider grenseverdiene, blir hele området markert rødt.

Kostråd for utsatte områder

Den mest synlige konsekvensen for oss innbyggere er at Mattilsynet fastsetter kostråd for maten vi spiser fra noen sjøområder.

Det gjelder for eksempel i Grenlandsfjordene, Sandefjordsfjorden, Drammensfjorden, Indre Oslofjorden og Vansjø utenfor Moss.

Seniorrådgiver Gunnar Kleven i miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, peker på de røde feltene som har såkalt dårlig kjemisk tilstand i Ytre Oslofjord.

HAR UNDERSØKT YTRE OSLOFJORD: Seniorrådgiver Gunnar Kleven i miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, peker på de røde feltene som har såkalt dårlig kjemisk tilstand i Ytre Oslofjord. Det er undersøkt etter blant annet kvikksølv, bly, kadmium og tjærestoffer.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Rådene går blant annet ut på at man ikke skal spise fisk og skalldyr innenfor visse områder.

Dessuten skal ikke ammende og gravide spise torskefilet fanget innenfor visse områder på grunn av forhøyede verdier av kvikksølv.

Det er et veldig klart råd, direkte relatert til disse miljøgiftene, sier Kleven.

Disse rådene gjelder det man fisker selv.

Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller spiser på restaurant skal være trygg. Det har fisker, mottak og andre aktører ansvar for, forklarer Mattilsynet.

Les også: Vil ha forbud mot tømming av båtkloakk i Oslofjorden

Kan ha kronisk effekt

Du kan ikke se, lukte eller føle miljøgifter.

Men hvis forekomsten av det kjemiske stoffet klassifiserer til moderat, betyr det at stoffet kan skade levende organismer.

Ifølge økotoksikolog hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Tor Fredrik Holth, kan det påvirke kroppen vår.

Noen kan påvirke immunsystem, noen kan påvirke hormonsystemet. Og noen, fordi de er overflateaktive, kan påvirke membraner og celler. Stoffskifte og sånne ting, sier Holth.

Tor Fredrik Holth, senioringeniør/økotoksikolog

EKSPERT: Tor Fredrik Holth er ekspert på miljøgifter og deres effekter. I tillegg til å jobbe som økotoksikolog hos Statsforvalteren, er han tilknyttet Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det er spesielt PAH og TBT-stoffer det er forhøyede konsentrasjoner av på havbunnen.

– Da forventer man en kronisk effekt, dersom den konsentrasjonen holder seg.

Når man snakker om den døde Oslofjorden, går dette innunder det?

Det er en del av helhetsbildet, helt klart.

Dersom stoffene brytes ned, kan det over tid bli en forbedring. Løsningen er å sørge for mindre bruk eller forbud mot stoffer.

– Siden det ikke går an å gjøre tiltak i så store havområder, er løsningen å regulere bruken av stoffene. Det jobbes det med fra sentralt hold, i for eksempel produkter, sier Holth.

Les også: Har for dårlig kontroll – kloakk kan renne fritt