– Hemsedal har blitt tryggere

Kommune, politi og utelivsbransjen har lyktes. Hemsedal har blitt tryggere for alle.

Vil øke bemanningen på Hemsedal

Mer politi og en rekke andre tiltak har gjort Hemsedal tryggere. Det viser både politiets egne tall og politiets opplevelse av helgene i Hemsedal denne vinteren.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Afterski i Hemsedal

Det kom fire nye midlertidig stillinger i Hemsedal sist sesong som ble avsluttet 8. mai.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Våre tall og opplevelser viser at det har vært færre hendelser og straffbare forhold denne sesongen enn i fjor, så Hemsedal har blitt mye tryggere enn det har vært, sier lensmann for Gol og Hemsedal, Brit Fyksen etter at politi, kommune og utelivsbransjen gikk sammen om en rekke tiltak for å få ned antall alvorlige hendelser i bygda før vinteren 2016/17.

Storbyproblem

Vi skriver juni og vinterens hendelser har blitt til minner. I Hemsedal er livet mye roligere nå enn i vinterhalvåret hvor mange tusen mennesker kommer hver eneste helg, og mange en hel uke, for å stå på ski og feste. For selv om Hemsedal bare har i overkant av 2000 innbyggere har fjellbygda øverst i Buskerud i mange år hatt et storbyproblem om vinteren.

Afterski Hemsedal

Områdene utenfor utestedene ble bedre opplyst som et av flere tiltak for å få ned vold og andre straffbare forhold.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Høsten 2016 kom Hemsedal også i fokus etter at det ble kjent at tre menn ble frikjent for voldtekt av Andrea Voll Voldum etter et nachspiel i en campingvogn i Hemsedal. Det var demonstrasjoner over hele landet, blant annet i fjellbygda. Ordføreren sa den gangen at noe må gjøres for å gjøre bygda tryggere for alle.

Les også: Gjør Hemsedal tryggere

– Det er visse ting vi må prøve å bli bedre på. Vi trenger hjelp fra alle aktørene i Hemsedal og politiet som viser at de er her, sa ordfører Oddvar Grøthe til NRK i høst.

Her er tiltakene

For når mange tusen mennesker samles for å feste så øker også både vold, vinnings og narkotikaforbrytelsene. I 2016 skjedde de aller fleste hendelsene som ble anmeldt mellom midnatt og 03 på natta. Før sesongen 2016/17 ble mange tiltak satt i gang for å gjøre Hemsedal tryggere.

  • Flere skjenkekontroller.
  • Opplyste områder.
  • Samarbeid med taxinæringen i Hemsedal.
  • Bortvisning av overstadig berusede personer.
  • Flere ordensvakter.
  • Kurs for alle ansatte i utelivet: Ansvarlig alkoholhåndtering.
  • Kunnskapsbasert politiarbeid. "På rett sted til rett tid".
  • Omdisponere politiressurser. Fire nye midlertidig stillinger ble opprettet i Hemsedal.
Afterski i Hemsedal

Det var mange flere dørvakter på jobb i Hemsedal denne sesongen sammenlignet med tidligere. Alle ansatte ved utestedene var også på kurs.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Les også: Vil ha flere politifolk til Hemsedal

Les også: Må utvide legevakta i Hemsedal

– Disse tiltakene har gjort at vi har klart å forebygge en rekke uønskede hendelser i Hemsedal denne vinteren. Det er vanskelig å si hva som har virket mest og minst, men det er klart at mer tilstedeværende politi har hatt stor effekt, sier lensmann Fyksen.

Saken fortsetter under TV-saken.

Gjør Hemsedal tryggere

Sesongen 2016/17 gjorde politiet, utelivsbransjen og Hemsedal kommune en felles innsats for å gjøre fjellbygda tryggere. Det har gitt resultater.

Det var mellom midnatt og 03 som var det tidsrommet de fleste av sakene som ble anmeldt i 2015/16 skjedde. 35 saker ble anmeldt da den sesongen, mens det har kun vært to anmeldelser fra samme tidsrom sist sesong. Det er heller ikke anmeldt en eneste voldtekt i sesongen som ble avsluttet i mai.

Vinteren kommer igjen

– Det er vanskelig å si om det ikke har skjedd noen voldtekter. Vi i politiet oppfordrer i hvert fall til å anmelde alle straffbare forhold, forteller Fyksen.

– Blir det fire ekstra stillinger i Hemsedal også neste sesong?

– Hvis jeg kunne fått det akkurat som jeg ville så ville jeg beholdt alle tiltakene også neste vintersesong, men det er ikke avklart om vi får ekstra politiressurser også førstkommende vinter, sier Fyksen til NRK.

Viktig med politi

Richard Taraldsen, daglig leder Destinasjon Hemsedal

Richard Taraldsen er daglig leder for Destinasjon Hemsedal.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Richard Taraldsen, daglig leder for Destinasjon Hemsedal er også veldig fornøyd med resultatet av innsatsen sist sesong. Han tror at flere ordensvakter har hatt mye å si, men mer politi har vært viktigst.

– Det at vi har fått økt politistyrke har hatt en veldig god effekt med forebygging, spesielt i helgene.

Hva håper du skjer neste vinter?

– Vi mener jo at den økte politiinnsatsen gjorde at politiressursene var på et nivå som det bør ligge på og det håper vi politimesteren fortsetter å prioritere, sier Taraldsen.

Statistikk Hemsedal 2016/17

Slik ser statistikken ut for Hemsedal 2016/17

Foto: Politiet