– Beste alternativ er tunnel

En fersk kvalitetssikringsrapport viser at det beste alternativet for en kryssing av Oslofjorden er en undersjøisk tunnel mellom Moss og Horten.

Bru mellom Moss og Horten

Mulig hengebru mellom Jeløy og Horten.

Foto: SWECO

Rapporten er laget av Atkins og Oslo Economics og deres beregninger viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge en ny fast veiforbindelse i tunnel under Oslofjorden. Samtidig bør ferjesambandet legges ned.

Tage Pettersen

Tage Pettersen.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Mosse-ordfører Tage Pettersen fra Høyre er godt fornøyd med kvalitetssikringsrapporten.

– Det aller beste er at de sier nei til å bygge en bro. Det er vi utrolig glad for, sier Pettersen, som håper regjeringen lytte til det som kommer frem.

Varaordfører Anne Bramo fra Fremskrittspartiet mener kvalitetssikringsrapporten er viktig, og hun ønsker å utrede videre en fast fjordkryssing uten ferje.

Anne Bramo

Anne Bramo.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Jeg er veldig fornøyd med rapporten. Den vektlegger og går videre på de store løsningene for fremtiden, sier Bramo.