– Barn under ett år bør være hjemme

Stortingspolitiker Bengt Morten Wenstøb (H) mener foreldrene er det beste for små barn.

Barnehage

De minste barna bør få være hjemme, mener stortingspolitiker for Høyre.

Foto: colourbox.com

For tre år siden viste en norsk studie at ettåringer slites ut i barnehagen. Men diskusjonene har ikke stilnet siden den gang. I flere år har det vært diskutert hvorvidt små barn har det bra i barnehagen eller ikke.

Når de er veldig små, er det viktig at de er mye sammen med foreldrene sine. Det er da gode relasjoner dannes for resten av ditt liv.

Bengt Morten Wenstøb

– Vet for lite

80 prosent av ettåringene her i landet går i barnehage, mens 90 prosent av toåringene gjør det samme.

Akkurat nå pågår det en studie ved NTNU i Trondheim, der de undersøker stressnivået til rundt 400 norske barn. Rapporten skal være ferdig julen 2014.

Stortingspolitiker fra Østfold Høyre, Bengt Morten Wenstøb, mener det fortsatt er for lite forskning på de minste barna i barnehagen.

Bengt Morten Wenstøb

Bengt Morten Wenstøb er kritisk til å sende de minste barna i barnehage.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Vi behøver mer forsking. Vi har full barnehagedekning, men vet altfor lite om hva en barnehagedag bør fylles med, mener han.

Han mener det bør ses nærmere på balansen mellom det å være i en offentlig/privat institusjon kontra det å være med foreldrene sine.

– Vi bør vite mer om hvordan dette påvirker de minste barna, ifølge tilknytningsteorien vil små barn ha behov for få og trygge voksenpersoner i begynnelsen av sine liv. Da er det for de fleste naturlig å tenke foreldre og ikke barnehage med mange voksne, sier han.

Gode relasjoner tidlig

Wenstøb er selv småbarnsfar og mener barn under ett år har det best med foreldrene sine.

– Hadde det vært opp til meg, ville barn vært hjemme det første året. Jeg synes de har det best hjemme med foreldrene sine.

Hva med det sosiale med andre barn, som blir trukket frem for et argument?

– Det er selvfølgelig positivt at de deltar i sosiale miljøer, er de alene med foreldrene sine, får de ikke det aspektet før de begynner på skolen.

Samtidig mener han det er viktig å vurdere hva som telles mest.

– Det er en balansegang å være i barnehage. Når de er veldig små, er det viktig at de er mye sammen med foreldrene sine. Det er da gode relasjoner dannes for resten av ditt liv, mener han.