Hemmelig beredskapsinformasjon om Haldenreaktoren lå ute på nettet

Et tillegg med hemmelig informasjon knyttet til Haldenreaktorens beredskap lå ute på Statens stråleverns nettsider.

Haldenreaktor interiør
Foto: Bjørn Ruud / NRK

– Noe var sikkerhetsgradert som strengt hemmelig, sier informasjonsdirektør Victor A Wikstrøm ved IFE.

Kommunikasjonssjef Anne Marit Skjold i Statens Strålevern sier at det var informasjon unntatt offentlighet, men tilbakeviser at det har noe med Sikkerhetsloven å gjøre.

– Den påstanden får stå for IFEs regning, sier hun

– Det har ikke skjedd noe slikt lovbrudd, sier kommunikasjonssjef Anne Marit Skjold i Statens Strålevern. Hun forteller at det var et tillegg til beredskapsplanen som på grunn av en teknisk feil ble gjort tilgjengelig på Statens stråleverns nettsider.

Halden Arbeiderblad skriver om saken i dagens papirutgave. Det var en telefon fra en av deres journalister som gjorde at Institutt for Energiteknikk skjønte at sensitiv informasjon lå tilgjengelig på nettet.

– Dette tar vi svært alvorlig, sier informasjonsdirektør ved Institutt for energiteknikk, Victor A. Wikstrøm til Halden Arbeiderblad.

Han forteller til NRK Østfold at tillegget blant annet inneholdt navn på IFE personell og telefonnummer til de som er en del av beredskapen ved Haldenreaktoren. Det var også navnelister på myndighetspersoner og kunder som IFE skal varsle ved eventuelle uhell.

-Vi fikk greie på det fredag formiddag og fjernet alt umiddelbart, sier Skjold.

– Det er vi og ikke IFE som bestemmer hva som skal være offentlig, understreker Skjold. Hun framhever at Statens strålevern er opptatt av at mest mulig av IFEs beredskapsplan bør være tilgjengelig for folk flest. – Det skaper trygghet.

Kommunikasjonssjef Victor A Wikstrøm kan ikke si om det har gjort noen skade at tillegget som skulle vært unntatt offentlighet har ligget ute siden januar.

– Vi har en dialog med IFE om hvilke endringer de må gjøre i sine beredskapsplaner, det skal de komme tilbake til oss med i løpet av neste uke, sier Skjold.