Hopp til innhold

56 ungdommer pågrepet i narkoaksjon

Politiet slo til på skoler og hjemme hos ungdommer i Follo. Ungdommene mistenkes for å være involvert i et narkotikamiljø med forbindelse til kriminelle gjenger i Oslo.

Her blir 19-åringen hentet ut av boligen

SOLGTE DOP: Denne 19-åringen ble pågrepet på Kolbotn i forrige uke. Han blir betegnet av politiet som en sentral person i miljøet og er nå siktet for salg og kjøp av narkotika.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Kjøp, salg og bruk av narkotika, torpedovirksomhet, vold og trusler, jenter som bytter seksuelle tjenester mot narkotika. Det er beskrivelsen av ungdomsmiljøet i nordre Follo og i hovedsak Oppegård, som politiet nå er svært bekymret for.

Politiet mener salget kan kobles til gjengmiljøer i Oslo.

– Over tid har vi fått en del bekymringsmeldinger fra foreldre, skole og fra personer som jobber med ungdom. Det har gjort at vi nå har valgt å aksjonere mot dette miljøet, sier etterretningsleder i Øst politidistrikt, Lars Abelsen.

.

STORMER INN: Her blir en 19-åring, en av de to sentrale personene i «Oppegårdmiljøet» som ble pågrepet forrige uke, oppsøkt av politiet hjemme hos seg selv. Mannen blir pågrepet og siktet for brudd på narkotikaloven.

For rundt to år siden begynte politiet å se konturen av miljøet som nå har utviklet seg. Etter en større kartlegging satte de i januar i gang etterforskningen som gjorde at de tirsdag og onsdag aksjonerte mot ungdommene.

Torsdag er 56 ungdommer pågrepet. Etterforskningsleder Marte Hangeraas Nygård forteller at aksjonen nå er avsluttet.

Ifølge politiet er de pågrepne i hovedsak ungdom mellom 16 og 20 år og fra alle samfunnslag. Noen av ungdommene har allerede hatt mye kontakt med politiet og har flere dommer bak seg.

Det ble aksjonert både mot hjemmene til de pågrepne og på skoler i Follo-kommunene Oppegård, Ski, Frogn, Vestby, Ås og Enebakk. I tillegg ble det pågrepet personer i Østfold og Oslo.

Mye av narkotikasalget foregår på skolene i området og aksjonen har fått navnet «Oppegårdmiljøet» fordi kjernen i miljøet holder til der. Mye av distribusjonen har også skjedd derfra.

Her aksjonerte politiet i Follo

Pågrep sentrale personer

I forrige uke aksjonerte politiet mot det de mener er to sentrale personer i miljøet. En 19-åring og en 18-åring er begge varetektsfengslet og siktet for narkotikaomsetning.

– Han har ikke erkjent straffskyld, sier 19-åringens forsvarer, Harald Jahren.

Forsvareren bekrefter at mannen tidligere har vært i politiets søkelys, og at han har flere dommer og forelegg på rullebladet.

Politiet mener enkelte sentrale personer har tilknytning til tyngre kriminelle miljøer og gjenger i Oslo øst, deriblant den kriminelle gjengen Young Bloods.

– De sentrale personene står for mye av omsetningen. De har forbindelse inn mot tyngre gjengmiljøer i Oslo, og handler narkotikaen sin der. Deretter distribuerer de stoffet i kommunene sør for Oslo.

Siden januar i år er en rekke personer i Oslo og Follo-området i alderen 17–25 år, pågrepet og siktet for blant annet oppbevaring og salg av stoffer som kokain, hasj, og MDMA. I tillegg er det gjort beslag av skytevåpen og kontanter. Noen av disse personene ble også pågrepet på nytt igjen nå.

Hasj, kokain og MDMA

Det er i all hovedsak daglig bruk av hasj og marihuana som bekymrer, men politiet sier det også brukes mye kokain og MDMA. Også ecstasy, fleinsopp, 2CB og LSD blir omsatt i miljøet.

– Vi er først og fremst bekymret for den økende bruken av rusmidler til hverdags. Vi ser en klar tendens til at det starter med hasj og marihuana, mens det handler mye om de tyngre stoffene til festbruk og i helgene, sier Lars Abelsen.

Mange av ungdommene er under 18 år, og flere av dem har droppet ut av skolen. Noen er nå i barnevernets omsorg, og politiet kjenner til flere som har blitt tvangsinnlagt på institusjoner med rusproblemer.

– En del av dem som har brukt narkotika over tid får problemer. Mange får depresjoner, faller ut av skolen og mister motivasjonen til å gjøre vanlige ting i hverdagen. De faller utenfor, sier han.

Beslag gjort i forbindelse med narko-askjon

BESLAG: Dette er hasj, kokain og MDMA som politiet har beslaglagt i en av sakene, hvor til sammen 29 personer ble pågrepet, tidligere i år.

Foto: Politiet

Frykter Oslo-miljøene

Selv om hovedbekymringen til politiet er rus, sier Abelsen at de ser en økende tendens til vold og trusler.

– Det er ofte knyttet til at noen har omsatt narkotika og skylder penger, så ender det opp med gjeld til tyngre miljøer. Du blir bøtelagt når du ikke kan betale når du skal også blir det en negativ spiral. Det vi ser er at disse miljøene kommer med trusler og de viser også innimellom at de gjennomfører truslene for å markere seg, sier han.

Politiet har fått høre om episoder der tunge kriminelle har banket på døren til småbarnsfamilier og kommet med trusler. Men det er vanskelig å få oversikt over bruken av vold fordi et fåtall av hendelsene blir anmeldt.

– Men over tid har vi sett at det har vært flere saker, og vi vet også at veldig mange i ungdomsmiljøene i Oppegård er redde for disse miljøene i Oslo, forteller etterretningslederen.

.

FRA ALLE SAMFUNNSLAG: Etterretningsleder i Øst politidistrikt, Lars Abelsen er bekymret over at stoffbruk er blitt så dagligdags for ungdommen.

Strekker seg til flere distrikter

Det er foregår også etterforskning av flere saker i miljøene i Oslo, der Øst politidistrikt sammen med Oslo-politiet har gjort beslag av både hasj og kokain. Politiets etterforskning har avdekket at flere personer i Follo-miljøet har handlet narkotika fra personer involvert i tunge kriminelle miljøer i Oslo.

– Det er ganske stor rekruttering av ungdom inn i dette miljøet og de introduseres for rus. De er kyniske og ønsker å utvikle salgsnettverket sitt.

Ifølge Abelsen har Oslo-miljøet forgreininger til miljøer også langt unna hovedstaden, som Vestfold, Buskerud og Telemark. Det er likevel hovedstadsområdet som er kjernen.

– De ser på området Follo, Romerike og Bærum som naturlige områder å drive sin virksomhet i.

De pågrepne ungdommene blir nå avhørt av politiet. Ifølge politiet vil noen bli siktet, mens en del av dem vil bli fulgt opp av barnevern og andre instanser. Aksjonen kommer til å fortsette noen dager til.