280 millioner esktra til intercity

Viktige midler til planlegging av jernbanen er dermed på plass, sier stortingspolitiker for KrF Line Henriette Hjemdal etter budsjettforliket.

De 280 millioner kronene skal brukes til å planlegge intercitytriangelet, Østfold, Vestfold og Buskerud.

Tog kommer inn på Sarpsborg stasjon og folk krysser jernbanesporet
Foto: Jon Gimmingsrud