188 erstatningsmillioner til bønder

Så langt er 1700 søknader om avlingsskadeerstatning til bønder behandlet, med en samlet utbetaling på 188 millioner kroner. Oslo og Akershus er noen av fylkene som har mottatt flest søknader. Søknadsfristen, som er absolutt, går ut 31. oktober.