Hopp til innhold

- Terskelsprengning ikke nødvendig

Statsråder, LO og stortingsrepresentanter vil bruke statlige midler på å fjerne Svinesundstersklene. Saugbrugs klarer seg uten terskelfjerning.

Båt under Svinesundsbruene

Saugbrugs deltok i diskusjon om fjerning av tersklene, før den nye Svinesundbrua ble påbegynt i begynnelsen av år 2000. Den gang var det var satt av penger fra staten til å fjerne tersklene. Saken er er nå et ikke-tema for Saugbrugs sin del.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er i ngen trussel for arbeidsplassene ved Saugbrugs om Svinesundstersklene ikke blir fjernet, sier informasjonssjef Erik Sandersen i Norske Skog Saugbrugs i Halden til NRK.

Et argument for å sprenge vekk de såkalte tersklene under vann ved Svinesund, har vært at rundt 1000 arbeidsplasser innen industrien i Halden kan stå i fare, dersom ikke fjorden gjøres dypere, og større skip kan gå til Halden.

LES OGSÅ:
Støre vil ta seg av flaskehals
Vil gjøre Ringdalsfjorden større
Vurderer Svinesunds-tersklene
Svensk-norsk Svinesund-krangel

Statsråder engasjerer seg

Både LO, NHO, stortingspolitikere og statsråder har engasjert seg i fjerningen av tersklene ved Svinesund, og har tatt opp saken med svenske myndigheter.

Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er en av statsrådene, som ønsker seg en løsning for Ringdalsfjorden.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Sist ut i rekken var utenriksminister Jonas Gahr Støre, som besøkte kabelfabrikken Nexans i Halden i februar i år.

Tidligere har fiskeriminister Helga Pedersen bekreftet at hun vil se på saken.

Norske og svenske myndigheter skal nå innlede seriøse samtaler for å få løst konflikten rundt Ringdalsfjorden.

Svenskene har sagt nei til å senke fjelltersklene i Ringdalsfjorden.

Svenskene frykter at gammelt bunnavfall fra blant annet celluloseproduksjonen Saugbrugs hadde inntil tidlig på 1990-tallet igjen skal komme i siget og ta seg ut langs den vestsvenske kysten.

- Fronter ikke saken

Lys Line, Lysbris

Norske Skog Saugbrugs eksporterer alt papir. Bedriften mener å ha den nødvendige transporten på land og til vanns. Rederiet Lys Line står for papirtransporten fra Halden (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

De to store industribedriftene Saugbrugs og Nexans er nevnt som særskilt utsatt for tap av konkurransekraft og arbeidsplasser, av de som kjemper for å fjerne tersklene.

- Vi var med og diskuterte en sprengning av Svinesunds-tersklene før arbeidene med den nye Svinesundbrua ble iverksatt. Noen av tankene var da at man skulle øke dybden i Ringdalsfjorden, og det var satt av statlige midler , sier Erik Sandersen.

Men det ble aldri noe av saken, og Sandersen sier til NRK at dette ikke er et tema for bedriften lenger.

- Vi fronter ikke denne saken. Saugbrugs lever godt med dagens transportordning. Skulle det allikevel skje at fjorden blir gjort dypere, ser vi på det som en bonus. Da vil vi vurdere å bruke færre og større skip, sier han.

Les også:
Vanskeligere for Nexans
Nexans med ny kjempekontrakt
- Fjorden er for trang