Hopp til innhold

- Avviser ærekrenkelser

Halden kommune avviser å ha ærekrenket enhetsleder i teknisk etat Asbjørn Montelius.

Thor Edquist (H)

HAR IKKE ÆREKRENKET. Ordfører Thor Edquist (H) skriver i kommunens offisielle uttalelse til 'Montelius-saken', at Halden kommune ikke har utsatt enhetsleder på byggesaksavdelingen for ærekrenkelser.

Foto: Rainer Prang / NRK

I slutten av april kom det frem at byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, gikk til privat straffesak mot rådmannen, kommuneadvokaten og den tidligere konstituerte rådmannen.

Bakgrunnen er at Montelius føler seg utsatt for ærekrenkende anklager om korrupsjon.

Disse anklagene skal skal ha blitt fremsatt i forbindelse med drøftingsmøter med ham tidligere i år.

Les også:- Har ikke utsatt Montelius for ærekrenkelser

Asbjørn Montelius

SAKSØKER FLERE. Asbjørn Montelius (bildet) mener seg å være ærekrenket for korrupsjonsanklager i forbindelse med drøftingsmøter han har gjennomført med Halden kommune om sin fremtid i kommunen.

Foto: Joakim S. Enger

- Halden kommune har ikke utsatt byggesaksleder Asbjørn Montelius for en æreskrenkelser, skriver ordfører Thor Edquist (H) i kommunens offiisielle uttalelse til at flere ansatte og Halden kommune nå er trukket for retten av Montelius.

Verken Edquist, rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam eller tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen har ønsket å kommentere saken utover den offisielle versjonen.

Kommunens offisielle uttalelse:

«Det bekreftes at ekteparet Montelius har tatt ut stevning mot Halden kommune, samt reist privat straffe- og erstatningssak mot Gudrun Grindaker, Veronica Aam og Eivind Hansen.

Kommunen har mottatt varsel med beskyldninger rettet mot Asbjørn Montelius. Slike beskyldninger mener kommunen, at man som arbeidsgiver, er forpliktet å ta opp med arbeidstaker. Det er nettopp det Halden kommune har gjort.

Kommunen har pr. nå ikke tatt stilling til innholdet i anklagene, men har sagt at de ønsker å undersøke dem nærmere. Halden kommunen mener det er viktig at innkomne varsel undersøkes, og at ansatte som er berørt, blir orientert. En kommune kan ikke unnlate å følge dette opp selv om det tas ut stevninger.

Halden kommune har ikke gått ut med informasjon om innholdet fra drøftingsmøtet. Men det registreres at Montelius selv ønsker publisitet om saken. Kommunen vil også avvise at Montelius er utsatt for en politisk kampanje

Les også:

Vil renvaske seg for korrupsjonsanklager

Halden kommune varslet i februar Asbjørn Montelius om at de vurderte å gi ham avskjed, og det ble holdt drøftingsmøte.

Deretter trakk kommunen sin oppsigelsessak, men de påstandene som var kommet mot Montelius underveis i drøftingsmøtet ble ikke trukket.

NITO har engasjert seg på Asbjørn Montelius sin side, der han er medlem, og kravet er at også påstandene mot ham trekkes tilbake.

Påstandene mot enhetslederen oppfattes som så alvorlige, at han nå ber tingretten om å renvaske seg.

Da Kommunal Rapport via Halden Tingrett hadde skaffet seg innsyn i dokumentene knyttet til saken, ble de forsøkt stoppet med krav om et publiseringsforbud tidligere denne uka.

Tingretten avviste kravet, noe Asbjørn Montelius sin advokat, Helge Skaaraas, ikke er fornøyd med.

- Vi ønsket derfor at skaden skulle begrenses ved et publiseringsforbud, men det har vi ikke fått medhold i. Vi tar kjennelsen til etterretning, og så får vi se hva vil gjøre videre med denne saken, sier Skaaras til NRK.

Les også:

Halden tingrett

FOR ÅPNE DØRER. Advokat Jon Wessel-Aas, som representerer Kommunal Rapport, regner med at rettsaken vil gå for åpne dører i Halden tingrett.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Angår offentligheten

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerer Kommunal Rapport, mener sakens samfunnsmessige interesse forsvarer publiseringen.

- Dette er en sak mellom en ansatt med stort ansvar i kommunen mot kommuneadvokaten og rådmannen personlig, i en sak som absolutt angår offentligheten, sier han til NRK.no

Han mener innholdet som blir presentert i Kommunal Rapport uansett ville funnet veien til allmenheten.

- Som i alle andre ærekrenkelsessaker vil saken etter hovedregel gå for åpne dører, så dette ville i beste fall utsatt informasjonen i noen uker eller måneder, sier Wessel-Aas.