- Apressen har tillit til HA-styret

Apressen har full tillitt til at styret og administrasjonen i Halden Arbeiderblad klarer å bringe avisen ut av sitt økonomiske uføre. Det er uaktuelt å kaste styret i avisen.

Halden Arbeiderblad

Det haster med å finne løsninger på de økonomiske problemene Halden Arbeiderblad er inne i. Bedriften står foran store omstillinger. Om 14 dager foreligger en liste over hvem av de rundt 70 ansatte som må gå fra jobbene sine.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

- Apressen har full tillitt til at styret og administrasjonen i Halden Arbeiderblad klarer å bringe avisen inn på trygg grunn. Det sier administrerende direktør i Apressen, Even Nordstrøm til NRK.

Halden Arbeiderblad står overfor store økonomiske utfordringer, og i et aksjonærmøte forrige torsdag ble situasjonen beskrevet som kritisk.

Blant annet har styret opphevet sitt eget vedtak om at man ikke skal kunne si opp ansatte, uten ved naturlig avgang.

- Vil ikke kaste styret

Apressen er største aksjonær i Halden Arbeiderblad, og eier 41,5 prosent av aksjene.

Styret i Halden Arbeiderblad har i flere år kjempet imot at Apressen skulle få flere aksjer i avisen.

Styret har vunnet frem med sitt syn i retten flere ganger, om at Apressen ikke hadde rett til å inngå aksjeopsjoner for å sikre seg et flertall av aksjene, og dermed styringen med avisen.

A-pressens konsernsjef Even Nordstrøm

Administrerende direktør i Apressen, Even Nordstrøm, sier konsernet som største eier i HA vil bidra positivt til løsninger for avisen. Han føler at Halden Arbeiderblad ønsker at Apressen er aktive i avisen.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Styreleder i Halden Arbeiderblad, Ulf lettenstrøm, sier kampen mot den største eieren kan denne ha bidratt til å svekke HA.

Even Nordstrøm sier til NRK at det er uaktuelt å kaste styret i Halden Arbeiderblad.

- Styret er inne i en tung prosess, men med de tiltakene som nå vil bli iverksatt, har jeg tillitt til styret. Vi skal positivt bidra, og vi føler oss ønsket i HA til å delta i arbeidet med å sikre avisen, sier Nordstrøm.

Eierstrid kan ha skadet avisdrift

Endring i siste liten

Parallelt med kampen om aksjene i HA, erkjenner styret og administrasjonen at avisen ikke har tatt tilstrekkelig tak i utgiftssiden, slik mange andre aviser har gjort over flere år og i flere omganger.

Styrelederen medgir at HAs ledelse kanskje har ventet for lenge med å redusere kostnadene.

- Det er mulig at vi burde ha vært hardere eller raskere på dette og at vi har skjøvet noe foran oss, men jeg tror vi skal klare dette på en måte som ikke skal gå altfor hardt utover de ansatte, sier Lettenstrøm.

Avisen har forsøkt å selge eiendommer den eier i området rundt avishuset, men ifølge Lettenstrøm har den aktuelle kjøperen ikke klart å skaffe penger, og dermed blir man sittende med eiendommene.

Svekket økonomi

På toppen av for store utgifter, og at det ikke ser ut til å bli noe salg av eiendommene avisen har med det første, ble det i midten av november i år klart at Halden Arbeiderblad inngikk et forlik med de 13 aksjonærene , som ville selge sine aksjer til Apressen, og senere ble fratatt sine aksjer.

For at de 13 ikke skulle starte enda en rettssak mot HA om aksjenes reelle verdi, fikk de tilsammen 1,2 millioner kroner på deling, som tilsvarer 7 000 kroner pr aksje.

Pålydende for aksjene er egentlig 50 kroner, og forliket innebar at de 13 aksjonærene avholdt seg fra ytterligere rettsforfølgelse av avisen.

De 1,2 millionene er i realiteten en tilbakebetaling av saksomkostninger HA ble tilkjent i forbindelse med rettsakene de vant mot Apressen og de 13 aksjonærene, heter det i avtalen mellom partene.

Innkasserer millioner på beslaglagte aksjer

Får kuttforslag om 14 dager

Styreleder Ulf Lettenstrøm sier at HA har et likviditets- og kostnadsproblem og at noe må gjøres for å få økonomien på rett kjøl.

Han avviser at likviditeten er så dårlig at bedriften kan få problemer med å betale lønn til de ansatte.

- Det er det ikke fare for. Den siden har vi kontroll på, sier Lettenstrøm til NRK.

I følge HA selv har trykkeriets ansatte allerede gått med på å gå ned fra to til et skift i mangel trykkoppdrag.

Lettenstrøm sier at HA har i underkant av 70 ansatte - fordelt på redaksjon, administrasjon, reklameavdeling og trykkeri, og om to uker legger administrasjonen frem sitt forslag til hvor mange av disse som må sies opp.