Eierstrid kan ha skadet avisdrift

Styreleder Ulf Lettenstrøm i Halden Arbeiderblad sier at den lange rettsstriden mot A-pressen kan ha bidratt til HAs økonomiske problemer.

Ill. foto

Bare en uke før jul legger HAs administrasjon frem sitt forslag til reduksjon av bemanning og kostnader i avisen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Avisen gikk med et underskudd på omkring en million kroner i 2007 og har i år blant annet annet brukt mye penger på et forlik i kjølvannet av rettsstriden mot A-pressen.

Avisen har allerede varslet nedbemanninger.

Hvor mange som mister jobben, blir klart om to uker.

Da skal administrasjonen legge frem sitt forslag til ny organisasjonsstruktur og reduksjon av kostnadene.

- Kan ha tatt fokus vekk fra avisdriften

Lettenstrøm sier at den mangeårige eierskapsstriden mot A-pressen kan ha gått ut over driften av avisen, selv om HA vant alle rettsrunder.

LES: HA vant i Høyesterett

LES: HA vant i lagmannsretten

- Ja, vi har jo drevet denne prosessen med en liten organisasjon, og den kan ha tatt fokus vekk fra avisdriften vår og tatt mye tid og krefter. Det kan nok være tilfelle, sier styrelederen.

- Ingen fare for de ansattes lønn

Lettenstrøm sier at HA har et likviditets- og kostnadsproblem og at noe må gjøres for å få økonomien på rett kjøl.

Men han avviser at likviditeten er så dårlig at bedriften kan få problemer med å betale lønn til de ansatte.

- Det er det ikke fare for. Den siden har vi kontroll på, sier Lettenstrøm.

- Kjøpere hadde finansieringsproblemer

Han benekter at likviditetsproblemene i avisen skyldes at salg av HAs eiendommer ikke har gått som forventet.

- Nei, det vil jeg ikke si. Vi eier jo eiendommer ved siden av avishuset vårt som vi har lagt ut for salg, og de interesserte som vi var i ferd med å selge til, har hatt problemer med finansiering. Så da tar vi bare disse eiendommene tilbake og leier ut i stedet. Det er planen vi har nå, sier Lettenstrøm.

- Mulig vi burde kuttet tidligere

Mange aviser i Norge har de senere årene vært nødt til å kutte i bemanningen, og styrelederen medgir at HAs ledelse kanskje har ventet for lenge med å redusere kostnadene.

- Det er mulig at vi burde ha vært hardere eller raskere på dette og at vi har skjøvet noe foran oss, men jeg tror vi skal klare dette på en måte som ikke skal gå altfor hardt utover de ansatte, sier Lettenstrøm.

- Økte annonseinntekter

Han forteller at selv om situasjonen i HA er vanskelig, finnes det noen lysglimt.

- Ja, vi har faktisk økt annonseinntektene våre i 2008, og når det gjelder abonnement, gjør vi det bedre enn mange andre aviser, sier styrelederen.

Han forteller at HA totalt har i underkant av 70 ansatte - fordelt på redaksjon, administrasjon, reklameavdeling og trykkeri.

Om to uker legger administrasjonen frem sitt forslag til hvor mange av disse som må må sies opp.