Vil hente ut 3785 millioner ekstra i utbytte

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Regjeringen foreslår å ta ut 3785 millioner kroner mer i utbytte fra de statseide selskapene i statsbudsjettet for 2012. Det er 16 prosent mer enn det årets budsjett la opp til.

Regjeringen foreslår samlede utbyttebetalinger fra statsselskapene på 27,6 milliarder kroner i 2012. Det er 3,8 milliarder kroner mer enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett i 2011.

Halvparten av de ekstra utbyttekronene vil regjeringen ha fra Statoil ASA, der regjeringen legger opp til 1,4 milliarder kroner i økt utbetaling i forhold til fjorårets salderte budsjett.

Også i selskaper som NSB, Avinor og Kommunalbanken venter regjeringen vesentlig høyere utbytter i 2012 enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2011.

Se hele oversikten over utbyttefesten i tabellen nederst på siden.

LES OGSÅ: Dette er budsjettet for ditt fylke

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for deg

33 prosent høyere utbytter i de børsnoterte statsselskapene

For de børsnoterte selskapene ble de faktiske utbytteutbetalingene i 2011 vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett i fjor.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at det ikke er laget egne anslag på utbytte i 2012 for disse selskapene, men at det utbyttet som faktisk ble utbetalt blir videreført.

Med unntak av Statoil ligger de børsnoterte delvis statseide selskapene som Telenor, DnB NOR, Norsk Hydro og Yara under Nærings- og handelsdepartementet.

Regjeringen legger opp til å få inn 13,2 milliarder kroner samlet fra disse selskapene i budsjettet for 2012, noe som er 1/3 mer enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet som ble vedtatt før jul i fjor.

LES OGSÅ: Dramatisk utgiftsøkning til pensjoner

LES OGSÅ: – Regjeringskvartal til minst 5 milliarder

– Anslagene kan synes optimistiske

Gunnar Gundersen, som representerer Høyre i finanskomiteen sier til Finansavisen at anslagene kan synes optimistiske.

– Men det kan være grunner til det. Den rødgrønne regjeringen har så langt hatt mye hell med seg i denne typen selskaper, sier Gundersen til avisen.

Også administrerende direktør Knut Brundtland i meglerhuset ABG Sundal Collier blir spurt om han synes utbytteanslagene virker i overkant friske med tanke på den urolige situasjonen i verden.

- Hvis prognosene er basert på selskapenes egne er det vel de beste anslagene som foreligger nå. Vi får se om det holder stikk, sier Brundtland.

LES OGSÅ: Her er datidens statsbudsjett

Så mye utbytte vil staten tappe statsselskapene for i 2012

Så mye vil regjeringen ha i utbytte i 2012

Selskap

Vedtatt budsjett 2011

Statsbudsjettet 2012 (gul bok)

Endring

Prosentvis endring

NSB AS

53

76

23

43

Kommunalbanken AS

165

194

29

18

Posten Norge AS

0

156

156

-

Avinor AS

315

502

187

59

Baneservice AS

18

5

-13

-72

Innovasjon Norge/Lavrisikoordningen

15

15

0

0

Innovasjon Norge/investeringsfond Nord-vest Russland og Øst-Europa

3

2

-1

-33

AS Vinmonopolet

40

39

-1

-2

Selskaper under Landbruks og matdepartementet

1

5

4

400

Statsskog SF

5

5

0

0

Selskaper under Nærings- og handelsdepartementet

9946

13180

3234

33

Statnett SF

461

93

-368

-80

Statoil ASA

12818

13353

535

4

Folketrygdfondet

1

1

0

0

 

23841

27626

3785

16

Kilde: Prop. 1 S (2011-2012) Statsbudsjettet, side 60. Alle tall i millioner kroner.