– Regjeringskvartal til minst 5 milliarder

Regjeringen setter av 20 millioner til planlegging av framtidens regjeringskvartal i Oslo. Totalkostnaden for de nye kontorene blir trolig på minst fem milliarder.

Video Regjeringskvartal og budsjett

Fra toppen av kontorbygget sitt med utsikt mot den ødelagte Høyblokka kommer fornyingsminsiter Rigmor Aasrud med anslag på hva oppussingen kan komme til å koste.

Det anslår Prognosesenteret.

Prislappen er basert på utviklingen i det norske bygg- og anleggsmarkedet, og er blant annet avhengig av sikkerhetstiltakene knyttet til byggene.

Rigmor Aasrud

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

– Vi vet ennå ikke hva som kommer til å bli gjort -om byggene skal rives eller restaureres, og hvor mye som må gjøres på bygg som ikke er direkte involvert i selve regjeringskvartalet. Tallene er usikre, men det er realistisk å anslå at det vil koste minst fem milliarder, sier sjeføkonom i Prognosesenteret, Kjell Senneset til NRK.

Spesial: Alt om Statsbudsjettet 2012

Regjeringen: – 3-6 milliarder

Kontorer, datamaskiner og infrastruktur for over 2000 medarbeidere ble ødelagt da en bombe gikk av utenfor Høyblokka 22. juli.

I Statsbudsjettet for 2012 bevilger regjeringen nesten 300 millioner kroner til ekstrakostnadene i regjeringskvartalet.

20 millioner skal gå til planlegging av de nye byggene.

– Vi kommer til å bruke tiden frem til jul på å samle inn opplysninger knyttet til sikkerhet. Vi må blant annet vurdere om det er hensiktsmessig med et samlet regjeringskvartal, eller om vi skal spre byggene utover Oslo, sier fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) til NRK.

Regjeringen anslår at et nytt regjeringskvartal vil koste mellom tre og seks milliarder, avhengig av hvor mange sikkerhetstiltak som skal legges inn, og hvor mange arbeidsplasser som må bygges.

Tallene er blant annet basert på erfaringene fra regjeringsbygget R6, som kostet én milliard. R6 ferdigstilles i 2012.

Til sammenligning kostet det nye Operabygget i Bjørvika 4, 2 milliarder.

– R6 har om lag 450 kontorplasser. Dersom vi skal bygge fem ganger så stort, ender vi på fem milliarder. Dette er en lang prosess. Foreløpig har vi satt av 20 millioner til å prosjektere. Det vil komme nye bevilgninger når planene er klare, sier Aasrud.

Les også: 185 millioner til terrorofrene

Kan sprekke

Høyblokka

USIKKER FREMTID: Statsråd Rigmor Aasrud sier høyblokkas skjebne trolig avgjøres etter nyttår.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

– Vi vil fordele kostnadene over de årene som er nødvendig for å ferdigstille prosjektet, understreker hun.

Statsråden innrømmer at regjeringen allerede neste år må ta høyde for en budsjettsprekk.

– Den totale bevilgningen for 2012 på 300 millioner, er det beste vi kan anslå til nå. Det er ikke realistisk å tenke seg byggestart før tidligst om et halvt år. Fram til da er det knyttet stor usikkerhet omkring kostnader til intern drift. Vi må regne med mange forflytninger både av mannskap og dokumenter, sier fornyingsministeren.

– Byggeboom

Kjell Senneset, som har 30 års erfaring med å vurdere bygg- og anleggsmarkedet i Norge, sier kostnadsrammene er avhengige av situasjonen i hele det norske byggemarkedet.

– Dette arbeidet må gjøres i løpet av 2012 og 2013. Akkurat nå opplever vi en ny boligboom, med mye vekst i bolignæringen. Kapasiteten i byggenæringen kan bli et problem. Samtidig vet vi at dette er attraktive jobber for mange bedrifter, sier sjeføkonomen.


AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger