Dramatisk utgiftsøkning til pensjoner

De tre neste årene vil utgiftsøkningen til pensjonister i statsbudsjettet være dramatisk. I 2015 vil den årlige utgiftsøkningen være tre ganger større enn økningen fra i år til neste år.

Eldre dame

Det offentliges utgifter til alderspensjon vil øke kraftig i åra som kommer på grunn av at de store fødselskullene etter krigen nå går inn i pensjonistenes rekker.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Norsk økonomi begynner nå for alvor på merke eldrebølgen.

De store fødselskullene etter andre verdenskrig går i årene som kommer inn i pensjonistenes rekker. Det betyr store utfordringer for statsfinansene.

I statsbudsjettet for neste år øker utgiftene til alderspensjon med 8 milliarder kroner. Til sammenligning venter finansdepartementet at utgiftene øker med 24,5 milliarder kroner fra 2014-2015.

Finansminister Sigbjørn Johnsen sier at den store utgiftsøkningen til alderspensjonistene er en utfordring.

– Det er klart at det blir veldig krevende i årene fremover. Det betyr at vi må bli flinkere enn det vi har vært til å velge hvilke utgifter som skal prioriteres i statsbudsjettet, sier Johnsen.

LES OGSÅ: – Regjeringskvartal til minst 5 milliarder

LES OGSÅ: Her er datidens statsbudsjett

– Dagens unge må jobbe lenger

Utfordringene vil innebære at dagens unge ikke kan pensjonere seg like tidlig som etterkrigsbarna gjør nå. Det mener Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner.

– Mye taler for at vi som er litt yngre i dag og våre barn må stå noe lenger i arbeid fordi vi vet at det blir flere pensjonister og færre i yrkesaktiv alder, sier Sanner.

Administrerende direktør John G. Bernander i NHO sier til NRK at problematisk mange nå tar ut tidligpensjon (AFP).

– Det er nå 35.000 som tar ut AFP mot et anslag på 19.000 for et år siden, sier Bernander.

Venstres Trine Skei Grande sier til NRK at hun mener at AFP-ordningen er med på å undergrave pensjonsreformen, og at man bør se på hvordan ordningen er innrettet.

LES OGSÅ: – Regjeringen har glemt eurokrisen

LES OGSÅ: Storberget: – Ikke blankofullmakt til å bruke penger på terrorsaken

- Passe gode ordninger

Men leder Torgeir Michaelsen (Ap) i Finanskomiteen mener ordningene er passe gode, og at fokuset på at ordningene er for gode er pussig.

– Det disse tallene først og fremst viser er at det er mange som har satt pris på den valgfriheten pensjonsreformen gir, til å velge selv å ta ut pensjon, sier Michaelsen.

Han viser til at 6 av 10 som tar ut tidligpensjon kombinerer det med jobb.

LES OGSÅ: Dette betyr statsbudsjettet for deg