NRK Meny
Normal

Dette er budsjettet for ditt fylke

Penger til studieplasser, kunstmuseer, vei og jernbane. Dette betyr statsbudsjettet for Buskerud, Telemark og Vestfold.

Sigbjørn Johnsen viser bildet

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) la frem forslag til statsbudsjett torsdag.

Foto: Bjørn Opsahl

Utgiftssiden i forslaget til statsbudsjett for 2012 som ble lagt frem av finansminister Sigbjørn Johnsen torsdag var på rekordhøye 1 006 milliarder kroner.

Det betyr penger lokalt til tiltak i Norges fylker.

Dette betyr budsjettet for Buskerud:

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen blant annet å bevilge 600 millioner kroner til prosjektet riksveg 7 Sogkna i Ringerike kommune til Ørgenvika i Krødherad kommune. Det innebærer bygging av 17 kilometer vei og en reduksjon av riksveien med rundt 20 kilometer.

Les hele virkningen av budsjettet for Buskerud her (ekstern lenke)

Det er også satt av midlert til blant annet midtdelere og sluttføring av sykkelvei på E 16.

Regjeringen foreslår også å bevilge penger til å trappe opp antall studieplasser ved Høgskolen i Buskerud og en økning av tilskuddet til Brageteateret til nær 11 millioner kroner.

Kommunene i Buskerud får også en nominell vekst i frie inntekter på 5,1 prosent. Anslaget på frie inntekter for kommunene i Buskerud er på nær 11,7 milliarder kroner.

Dette betyr budsjettet for Telemark:

I forslaget til statsbdusjett for 2012 foreslår regjeringen blant annet å bevilge 450 millioner kroner til E 18 fra Sky i Vestfold til Langangen i Telemark.

Les hele virkningen av budsjettet for Telemark her (ekstern lenke)

Regjeringen har også lagt inn penger til å øke antall studieplasser ved Høgskolen i Telemark, og en økning av bevilgningene til Norsk Industriarbeidermuseum til rundt 13 millioner kroner.

Kommunene i Telemark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent. Anslaget på frie inntekter for kommunene i Telemark er på nær 7,7 milliarder kroner.

Dette betyr budsjettet for Vestfold:

I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen blant annet å bevilge 600 millioner kroner til prosjektet E 18 fra Gulli til Langåker. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende tofelts veg til firefelts veg med 26 meter bredde over en strekning på 25,5 kilometer i Tønsberg, Stokke og Sandefjord kommuner.

Les hele virkningen av budsjettet for Vestfold her (ekstern lenke)

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til Vestfoldmuseene til 24,4 millioner kroner.

Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent. Anslaget på frie inntekter for kommunene i Vestfold i 2012 er på 10,2 milliarder kroner.