EU vil styrke flypassasjerenes rettigheter

Foreslår å fjerne omstridte gebyrer og gjøre det enklere å få erstatning når flyet ditt er forsinket.

Køen foran sikkerhetskontrollen på Gardermoen

Denne uken er det mange forsinkelser og lange køer på Gardermoen. Nå varsler EU innskjerping av kravene til flyselskapene.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Forslaget til regelendringene for luftfarten i EU skal etter planen legges fram i dag, og er de mest omfattende siden de særeuropeiske reglene ble lagt fram for åtte år siden, skriver Telegraph.

1200 kroner for å endre navn

Reformene kommer både for å styrke forbrukernes rettigheter, men også for å tydeliggjøre reglene for flyselskapene for å unngå unødige runder i klagenemnder og rettsapparatet.

En av endringene er at flyselskapene ikke lenger kan kreve ilegge passasjerer endringsgebyr dersom de har skrevet navnet sitt feil på bestillingen.

Dette er noe SAS og Norwegian i dag tar henholdsvis 500 og 250 kroner for å endre for deg. Ryanair tar nesten 1200 kroner i gebyr dersom du vil rette feil etter at du har ankommet flyplassen.

Reglene for håndbagasje er også foreslått endret. Ifølge BBC skal musikere kunne ta med seg små instrumenter inn i kabinen.

Vann, varme og toalett

Også når flyet ditt er forsinket, skal det nå stilles strengere krav til selskapene.

Dersom flyet ditt blir innstilt skal du få vite årsaken innen 30 minutter etter oppsatt avgang.

Hvis flyet ditt blir stående fast på rullebanen i mer enn en time, skal du få krav på vann, varme og lufteanlegg og at kabinpersonalet gjør toalettet tilgjengelig. Drøyer det lenger enn dette, skal du kunne forlange å få gå av flyet.

EU vil også klargjøre hva som kan regnes som ekstraordinære forhold som årsak til forsinkelser og innstillinger.

Idag kan selskapene nekte å betale erstatning dersom mekaniske problemer forårsaker forsinkelser. Dette vil EU nå oppheve.

Flyselskapene vil derimot ikke lenger være erstatningspliktige ved situasjoner med ekstremvær og vulkanutbrudd, men vil fortsatt ha ansvar for å gi ly til passasjerer som blir rammet av dette. Dog bare i inntil tre dager.

Må kjøpe billett hos konkurrenten

EU foreslår utvide fristen flyselskapene har på seg til å komme seg på vingene til fem timer før passasjerene får kompensasjon.

Med dagens system trer kompensasjonsretten inn etter tre timer, noe som gjør det mer lønnsomt for flyselskapene å innstille avgangen framfor å holde mannskapet standby.

Eyjafjallajökull

Under vulkanutbruddet på Island for tre år siden måtte flyselskapene dekke forpleining for passasjerene. Nå foreslår EU å tidsbegrense dette til tre dager.

Foto: NRK

Hvis flyselskapene ikke klarer å skaffe deg plass på ett av sine fly innen 12 timer, vil de nå også bli pålagt å kjøpe billett til deg hos en konkurrent, ifølge endringsforslaget.

– Det er viktig at ikke passasjerrettigheter er noe som bare eksisterer på papir. Vi er alle avhengige av dem når det gjelder som mest, sier visepresident i EU-kommisjonen Sim Kallas til Telegraph.

Forslaget skal nå behandles av medlemslandene og Europaparlamentet og kan tidligst tre i kraft neste år. Reglene vil kun gjelde for europeiske flyselskaper.

Gir og tar

Sverre Åril

Sverre Mc Seveny-Åril hos Forbrukerombudet er delt i synet på endringsforslaget.

Foto: Forbrukerombudet/Bjørn-Eivind Årtun

Forbrukerombudet her til lands mener endringsforslaget som kom fra EU-kommisjonen i dag har både positive og negative sider.

– Vår foreløpige vurdering er at kommisjonen kommer med enkelte presiseringer av gjeldende regelverk samt legger opp til flere endringer i sitt forslag. Noen av endringene er positive for forbrukerne, andre vil frata forbrukerne rettigheter man har i dag, sier juridisk seniorrådgiver Sverre Mc Seveny-Åril til NRK.no.

Under utbruddet fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island i 2010 ble flyselskapene sittende med en regning på en milliard euro som følge av at de blant annet måtte sørge for forpleining til askefaste passasjerer i perioden flyene måtte stå på bakken. Nå blir altså denne perioden tidfestet til tre dager.

– Det er i slike ekstraordinære situasjoner at forbrukerne har størst behov for å føle seg trygge på at de blir tatt hånd om. Det er en klar begrensning sammenlignet med dagens regelverk og det er svært synd at man begrenser forbrukernes rettigheter på dette området, sier Mc Seveny-Åril.

Forbrukerombudet mener det er positivt at navneendringsgebyret foreslås fjernet, at det blir klarere rettigheter for å kunne bookes om på et konkurrerende selskap og at kravene til klagebehandling blir strengere.

– Vi vil nå foreta en nærmere gjennomgang av forslaget og vil komme med våre innspill til relevante aktører i denne prosessen, sier han.

– Ikke dyrere billetter

Tormod Sandstø

Kommunikasjonsrådgiver Tormod Sandstø.

Foto: Pressefoto

SAS tror ikke dette vil føre til voldsomme endringer for selskapet og passasjerene.

– Dette er foreløpig veldig ferskt. Det er vanskelig å slå fast hvordan dette endelig vil bli, samt hva dette i praksis vil bety når det er vedtatt. Vi kjenner ikke endringene detaljert, men merker oss at på bakgrunn av en situasjon som askekrisen, kan flyselskapene bli forpliktet til å yte forpleining i maks tre dager, sier kommunikasjonsrådgiver Tormod Sandstø til NRK.

Han poengterer at SAS ble omtalt som et av ytterst få selskaper i Europa som ga passasjerene det de hadde krav på under den krisen..

– Vi har i dag heller ingen grunn til å tro at flybilletter blir dyrere på grunn av det forslaget som er lagt fram, sier Sandstø.