Hopp til innhold

Statoil varsler massiv oljekampanje i Arktis

Statoil varsler en kraftig opptrapping av oljevirksomheten i Arktis, og vil bore lenger nord enn noen gang. – Dette er verre enn oljesand, sier Bellona-leder Fredrik Hauge.

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet er en av leteriggene Statoil bruker for å finne sort gull langt under havflaten.

Foto: Statoil/Harald Pettersen / Harald Pettersen

Mens store deler av presse-Norge var opptatt av regjeringens 22.juli-redegjørelse i Stortinget, kom Statoil med nyheten om at det nå for alvor skal bores i Arktis.

I løpet av sommeren 2013 skal det bores etter olje lenger nord enn noensinne på norsk sokkel. Da skal det bores 2-3 letebrønner i det nye og ukjente Hoop-leteområdet i Barentshavet.

Les mer hos Statoil

Oljeboring i sårbare områder i Arktis er meget omstridt, og miljøbevegelsen er ikke overraskende kritisk til planene.

Bellonas leder Frederic Hauge

Bellonas leder Frederic Hauge er usedvanlig kritisk mot Statoils planer i Barentshavet.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Bellona-leder Fredrik Hauge er i harnisk, og kaller Statoils planer i Arktis for miljøkriminalitet mot menneskeheten, og verre enn oljesand.

– Statoils Arktis-kampanje er grovt umoralsk, og jeg mener at Statoil nå er et av de verste selskapene internasjonalt. Å bore i disse områdene er forbundet med stor risiko, sier Hauge til NRK.no.

Til sammen skal Statoil bore 9 brønner i løpet av 2013 i det selskapet kaller en uavbrutt letekampanje.

LES OGSÅ: Nytt oljefunn i Nordsjøen

Hauge satt i sin tid i sårbarhetsutvalget, og han sier at han gjennom arbeidet i utvalget fikk innsikt i hvor tynn deler av norsk oljevernberedskap er, og hvor sårbare installasjonene kan være.

Statoils informasjonssjef Bård Glad Pedersen sier til NRK.no at Hauges karakteristikker får stå for hans egen regning.

– Har lang erfaring fra Barentshavet

– Vi skal bore 9 brønner i et område det vi tidligere har gjort store og viktige funn, og har boret mange brønner tidligere. Dette er områder som er åpnet av myndighetene og som har meget stort potensiale, sier Glad Pedersen.

Statoil varsler samtidig at selskapet vil tredoble forskningen på teknologiutvikling i arktiske strøk, til 250 millioner kroner i 2013.

Av 94 brønner som hittil er boret i den norske delen av Barentshavet har Statoil vært involvert i 89.

– Vi øker forskningsinnsatsen på krevende arktiske strøk for å sikre oss at utvinning kan skje på en sikker måte i fremtiden. Dette er en ansvarlig måte å sikre oss mer kunnskap på, sier Glad Pedersen.

LES OGSÅ: Aukar produksjonen på Gullfaks Sør

Oljeboring nær polarfronten

Det nordligste området Statoil skal bore i, er Hoop-området i Barentshavet. Selskapet selv betegner leteområdet som nytt og ukjent.

Lars Haltbrekken

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener oljevernberedskapen er for dårlig til å bore i Arktis.

Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund sier til NRK at han er bekymret over at det nå skal bores i det værharde området.

– Vi vet at dagens oljevernberedskap langt fra er god nok til å takle et uhell i disse områdene, og vil sannsynligvis heller aldri bli det, sier Haltbrekken.

Direktoratet for naturforvaltning skrev bl.a. følgende i sin høringsuttalelse til 22. konsesjonsrunde (om Hoop-området):

"På det nærmeste er blokkene lokalisert ca 35 km fra polarfronten, samt ca 75 km fra sørligste iskant. Blokkene ligger mye lengre nord enn de områdene som ble utredet i forbindelse med forvaltningsplanprosessen i sin tid".

"Vi er bekymret for at eventuelle utslipp fra aktivitet i disse blokkene vil ha stor sannsynlighet for å berøre iskanten, og medføre konsekvenser for arter som lever der og de rike iskantsamfunnene", skriver direktoratet.

LES OGSÅ: Elektrisk plattform billigere enn gassfyrt på Utsiraryggen

– Ikke planlagt for å unngå negativ presse

Midt under regjeringens 22.juli-redegjørelse i Stortinget kom altså nyheten om at Statoil starter en massiv borekampanje i Barentshavet.

Men informasjonssjef Bård Glad Pedersen i Statoil avviser at nyheten ble sluppet på et strategisk tidspunkt for å minimere negativ oppmerksomhet.

– Dette har sammenheng med ONS-messen i Stavanger og har vært planlagt lenge før det ble kjent at 22.juli-redegjørelsen skulle holdes i dag, sier han.