Elektrisk plattform billigere enn gassfyrt på Utsiraryggen

Strøm fra land til plattformene på det nye Avaldsnes/Aldous-feltet i Nordsjøen er mer lønnsomt enn at de selv har gasskraftverk om bord, viser ny rapport. Oljedirektoratet anbefaler elektrifisering.

Oljefelt på Utsirahøyden

Denne klyngen med felt på Utsirahøyden i Nordsjøen er ideell å elektrifisere på grunn av stordriftsfordelene, mener OD.

Foto: Statoil

Rapporten viser at dersom oljeselskapene går sammen om å elektrifisere feltene at strøm blir konkurransedyktig framfor egne gasskraftverk på hver installasjon.

De nye feltene Avaldsnes og Aldous ligger nær hverandre på Utsirahøyden og dermed kan de oppnå stordriftsfordeler ved å hente strømmen fra land, ifølge Oljedirektoratet (OD).

Usikker lønnsomhet

I dag har de fleste plattformer egne gasskraftverk om bord, mens den nye Valhallplattformen helt sør i Nordsjøen og Gjøa utenfor Florø begge har kraftledninger fra land som sørger for drift.

Generelt har selskapene vært svært skeptiske til å bruke en slik løsning fordi det koster mer enn det smaker. Alle selskapene er likevel pålagt å undersøke om det er en gangbar løsning før en utbygging, men i de fleste tilfellene er konklusjonen at det blir for dyrt.

Strøm = reduserte utstipp

Nå håper Oljedirektoratet at de har flere håndfaste argumenter i diskusjonen med selskapene, spesielt med tanke på nye felt som Edvard Grieg og Johan Sverdrup, som skal bygges ut i årene framover.

– Det dreier seg om så mange felt med store utslipp som kan dele på disse utgiftene, og dermed få reduksjon i utslipp. Det er et godt grunnlag for å diskutere med selskapene, sier Hogne Tungland i OD.

Les også: Dette er opposisjonens hemmelige miljøkrav

Gasskraftverk på Sleipner-plattformen

Slikt ser gasskraftverket ombord på Sleipner A ut. Det er her strømmen ombord produseres.

Foto: Eva Sleire / NRK

Glad for støtte fra OD

Også Bellona er i fyr og flamme over at de nå får støtte fra Oljedirektoratet i sin argumentasjon for å få oljeselskapene til å g¨å over til strøm fra land.

– Regjeringen bør pålegge utbyggerne elektrifisk drift av disse feltene, sier Janne Stene som er leder for Ren energi i Bellona.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har sagt at han ønsker elektrifisering av de nye feltene. Bellona mener regjeringen derfor nå bør pålegge selskapene dette.

– Det er rart at man ikke pålegger elektrifisering når man har denne informasjonen, legger Stene til.

Elektrifisering er meningsløst, mener Frp.

Les også: Vil elektrifisere nytt oljefelt

Avhengig av gass- og strømpris

Men ikke alle mener elektrifisering er en god ide, og bruker argumenter som at kraftnettet på land må forsterkes i så fall. Direktoratets nye rapport har valgt å se bort fra dette. Rapporten understreker at svingninger i gass- og strømpriser kan gjøre at bildet bli seendes annerledes ut over tid.

Les også: Stavanger risikerer kraftkrise av Bergen-format

Les også: Klart for økt utvinning i Nordsjøen

Rapporten påpeker likevel at med de kostnadene oljeselskapene har fra årsskiftet til CO2-avgift og klimakvoter, vil det etter alt å dømme være like dyrt å bruke lokale gasskraftverk som å elektrifisere.

Statoil og de andre lisenshaverne holder for tiden på med sin egen rapport som kommer i høst.

Gjøa plattform

Gjøa-plattformen utenfor Florø er en av de få installasjonene på norsk sokkel som er elektrifisert.